Ban Tuyên giáo Thành ủy – Ban chỉ huy quân sự TP Móng Cái

Ký kết chương trình phối hợp công tác

18/11/2021 16:44
Chiều ngày 18/11/2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy Móng Cái và Ban chỉ huy quân sự TP Móng Cái tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch phối hợp năm 2021 - 2022.

Trong những năm qua, hoạt động phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy và BCH Quân sự thành phố Móng Cái  đã có sự gắn kết, phối hợp trên nhiều mặt công tác, đặc biệt là công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ Đảng viên, chiến sỹ và nhân dân. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ LLVT và nhân dân trong thành phố về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác quốc phòng, quân sự địa phương, bảo vệ Tổ quốc; tạo sự tin tưởng, đồng thuận cao trong xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Quang cảnh lễ ký kết Thượng tá Mai Xuân Thắng, Chính trị viên Ban CHQS TP Móng Cái phát biểu

Việc ký kết phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với BCH Quân sự nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa ngành Tuyên giáo của Đảng với lực lượng vũ trang, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và công tác quốc phòng, quân sự địa phương, tạo sự chủ động trong công tác và thống nhất cao trong chỉ đạo, triển khai các nội dung liên quan trực tiếp đến hai cơ quan và hệ thống ngành dọc của hai cơ quan.

Đồng chí Bùi Thị Lệ Hằng, ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thượng tá Mai Xuân Thắng, Chính trị viên Ban CHQS TP Móng Cái ký kết chương trình phối hợp

Trong năm 2021- 2022 và giai đoạn đến năm 2021, công tác phối hợp tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ: tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các đơn vị trong việc tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng các cấp, Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác quốc phòng quân sự địa phương giai đoạn 2021 - 2025. Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng; phối hợp tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc, Quân đội, lực lượng vũ trang, những thành tích, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện các phong trào thi đua. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Phối hợp nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng tư tưởng phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá xã hội.

Hoạt động phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy và BCH Quân sự thành phố Móng Cái  đã có sự gắn kết, phối hợp trên nhiều mặt công tác

Cùng với đó là đẩy mạnh tham gia các hoạt động diễn tập phòng thủ, phòng thủ dân sự, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, phòng chống dịch bệnh COVID-19; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, các phong trào, mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng NTM, thi đua  quyết thắng trong LLVT và phong trào “sản xuất giỏi, chiến đấu cao”, biểu dương các điển hình tiên tiến....

 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...