Bảo hiểm xã hội và Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố Móng Cái

Ký kết chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2021

22/01/2021 19:59
Ngày 22/1/2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Hội liên hiệp Phụ nữ (Hội LHPN) thành phố Móng Cái tổ chức Lễ Ký kết chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2021.

Theo đó, năm 2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Hội liên hiệp Phụ nữ (Hội LHPN)  thành phố Móng Cái sẽ phối hợp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân thực hiện chính sách BHXH, BHYT, tập trung vào các nội dung:  Tuyên truyền, phổ biến, đối thoại, vận động hội viên, phụ nữ và Nhân dân tự nguyện, tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tăng cường thực hiện vận động “Toàn dân tham gia bảo hiểm y tế” và nhân dân tham gia BHXH tự nguyện; Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện hồ sơ, đảm bảo chế độ, chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người tham gia. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản của Nhà nước về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn Thành phố. Phối hợp giải quyết, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và kiến nghị của hội viên, phụ nữ và Nhân dân về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn Thành phố. Phối hợp vận động nguồn lực xã hội hóa, vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố cùng chung tay đóng góp, hỗ trợ việc tham gia BHXH tự nguyện, hỗ trợ hoặc mua tặng thẻ BHYT cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn chưa có điều kiện tham gia BHXH tự nguyện và BHYT; vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ thêm mức đóng cho hội viên, phụ nữ, người có thu nhập thấp, người nghèo, lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện.

Lãnh đạo BHXH và Hội LHPN TP Móng Cái ký kết chương trình phối hợp năm 2021 

Theo Bà Bùi Diệu Ngọc, Giám đốc BHXH TP Móng Cái: chương trình nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Hội liên hiệp Phụ nữ và Bảo hiểm xã hội thành phố nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, góp phần tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố đến năm 2025.

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa, là năm thứ hai cụ thể hóa Chương trình phối hợp số 3501/CTPH-HPN-BHXH ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh và Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn năm 2020 -2025 và các Nghị quyết, kế hoạch hàng năm liên quan.

Cũng tại Hội nghị, BHXH và Hội LHPN Thành phố phối hợp phát động Phong trào thi đua (PTTĐ) trong đội ngũ nhân viên Đại lý bảo hiểm xã hội với chủ đề “Chung tay vận động toàn dân tham gia BHYT và BHXH tự nguyện, góp phần xây dựng sự nghiệp an sinh bền vững”, phấn đấu đạt  các chỉ tiêu:  17/17 Hội LHPN xã, phường; 100 % nhân viên đại lý thu (NVĐL) chủ động, tích cực tuyên truyền, phổ biến về chính sách BHXH, BHYT, vận động hội viên, phụ nữ và Nhân dân tự nguyện, tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 100% NVĐL chủ động học tập và tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao kiến thức về BHXH phục vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ chuyên môn BHXH phối hợp tốt với NVĐL thu hoàn thiện hồ sơ BH cho khách hàng đảm bảo kịp thời, đúng quy trình, đúng chế độ , đúng Luật BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho đối tượng tham gia. Phấn đấu 70% trở lên NVĐL hoàn thành chỉ tiêu đăng ký năm 2021, Trong đó có ít nhất 03 NV thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu.

 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...