Kỷ niệm 33 năm ngày truyền thống hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 – 06/12/2022)

06/12/2022 18:19
Nguồn gốc ra đời Ngày truyền thống của Hội Cựu chiến binh

Sau hơn nửa thế kỷ đấu tranh cách mạng và kháng chiến chống giặc ngoại xâm, cả nước có trên 4 triệu cựu chiến binh (sau đây viết tắt là CCB), là những người đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; được rèn luyện qua thử thách, gian khổ và tích lũy nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh cách mạng; kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc. Có những đồng chí từng tham gia các Đội tự vệ Đỏ trong phong trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh năm 1930 - 1931, tham gia Đội du kích Bắc Sơn, du kích Nam Kỳ, Cứu quốc quân, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, du kích Ba Tơ...; nhiều đồng chí tham gia chiến đấu từ những ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945, kháng chiến chống Pháp; số đông trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Trước bối cảnh tình hình thế giới, trong nước hết sức khó khăn, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm đối với vận mệnh của Tổ quốc, CCB mong muốn được tập hợp thành một tổ chức thống nhất, hợp pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đầu những năm 80 của thế kỷ XX, ở một số địa phương đã xuất hiện những Câu lạc bộ CCB, Ban liên lạc truyền thống, Ban liên lạc đồng đội, đồng ngũ... nhằm giúp đỡ nhau trong cuộc sống đời thường. Nhiều ban liên lạc, câu lạc bộ CCB đề nghị Đảng, Nhà nước cho phép thành lập tổ chức Hội CCB trong cả nước.

Xuất phát từ tình hình, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và đáp ứng nguyện vọng thiết tha, chính đáng của đông đảo CCB Việt Nam, ngày 06/12/1989, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) đã quyết định cho thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Từ đó, ngày 6/12 hằng năm được lấy làm Ngày truyền thống của Hội. Sự ra đời của Hội Cựu chiến binh Việt Nam là dấu mốc lịch sử quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của lực lượng CCB để tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương, phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" phục vụ sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước trong thời bình, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu. Hội Cựu chiến binh Việt Nam ra đời đã thu hút đông đảo các thế hệ CCB tham gia, tổ chức Hội nhanh chóng được hình thành và phát triển ở khắp mọi miền đất nước. 

Ý nghĩa sự ra đời của Ngày truyền thống của Hội Cựu chiến binh

Qua 33 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ CCB Việt Nam tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, khẳng định vị thế của một tổ chức chính trị - xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân; xây dựng nên truyền thống vẻ vang của Hội: "TRUNG THÀNH - ĐOÀN KẾT - GƯƠNG MẪU - ĐỔI MỚI".

Năm 2022, hoạt động công tác Hội CCB phường Bình Ngọc vẫn là năm có nhiều khó khăn và thách thức do “đại dịch covid-19” đã tác động rất lớn đến đời sống kinh tế, xã hội của cả nước nói chung và địa bàn Bình Ngọc nói riêng. Tuy nhiên, năm 2022 cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết của nhiệm kỳ và tiến hành củng cố hoàn thiện về tổ chức và các văn kiện sau Đại hội.  Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2021. Cán bộ, hội viên CCB phường Bình Ngọc đã triển khai tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2022 và các chỉ tiêu thi đua trong năm; lập thành tích chào mừng Đại hội CCB các cấp và các ngày lễ lớn của Đất nước. Hội đã triển khai hiệu quả phong trào học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng cán bộ, hội viên CCB. Nổi bật nhất là CCB gương mẫu tham gia phong trào TDTT (bóng chuyền hơi) tai các khu phố; Hội CCB phường phân công hội viên CCB thường trực cùng Công an phường tham gia tuần tra tại các khu phố; nhắc nhở hộ kinh doanh sử dụng có mái che, mái vẩy không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đảm bảo ATGT và mỹ quan đô thị.

Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động các cháu thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự và lên đường nhập ngũ. Năm 2022 có 5 cháu trúng tuyển lên đường làm nhiệm vụ, các chi hội đã phối hợp cùng các đoàn thể kịp thời động viên các cháu. Hội đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế năm 2022; Nhân ngày 27/7 hội đã tặng quà cho 9 hội viên CCB trị giá 300.000đ/xuất = 2.700.000đ.; Theo đó tiếp tục vận động các thế hệ CCB đoàn kết và phát huy bản, chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”  - “ trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Nâng cao tinh thần tự lực tự cường giúp nhau vươn lên làm giàu hợp pháp; thực hiện tốt đối ngoại nhân dân, xây dựng Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đổi mới, nâng cao hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của CCB; tổ chức thành công và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027. Với cách làm thiết thực cụ thể, Hội CCB phường Bình Ngọc đã phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trong phong trào thi đua của Hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kỷ niệm 33 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam là dịp để cán bộ, đảng viên, CCB và Nhân dân cả nước ôn lại, phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" của các thế hệ CCB Việt Nam; ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Đoàn Thu
Hội CCB
Loading...