KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TỈNH QUẢNG NINH (30/10/1963 - 30/10/2023)

10/10/2023 09:00
Tài liệu tuyên truyền 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023)
Michen
Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh
Loading...