Ký quy chế phối hợp giải quyết các vụ án hình sự và công tác thi hành án hình sự

28/01/2022 15:11
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong qúa trình điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, vừa qua, Công an thành phố Móng Cái, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái đã tổ chức ký Quy chế phối hợp giải quyết các vụ án hình sự và công tác thi hành án hình sự.

Theo đó, Quy chế phối hợp công tác giữa ba ngành Công an- Viện kiểm sát- Tòa án được xây dựng gồm 04 chương và 17 điều, quy định chi tiết nội dung phối hợp công tác như: Nêu rõ phạm vi, đối tượng điều chỉnh, mục đích và nguyên tắc phối hợp; quy định về phối hợp trong khởi tố, truy tố, xét xử án hình sự; về tiếp nhận và giải quyết tin báo; việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; công tác điều tra và kiểm sát điều tra; việc xác định án điểm; công tác xét xử sơ thẩm; việc bảo vệ phiên tòa, dẫn giải các bị cáo; công tác thi hành án hình sự; phối hợp trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, chế độ thông tin báo cáo, họp liên ngành đối với Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái.

Ký quy chế phối hợp công tác giữa ba ngành Công an- Viện kiểm sát- Tòa án

Việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an, Viện kiểm sát, Tòa án sẽ là cơ sở để ba ngành tăng cường công tác phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố Móng Cái; khắc phục những hạn chế, vướng mắc, nâng cao hiệu quả, đảm bảo việc truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, nghiêm minh, kịp thời, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, tạo điều kiện cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. nâng cao chất lượng, hiệu quả trong qúa trình điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự và công tác thi hành án hình sự.

Thu Hằng - Hoàng Khoa (Tòa án nhân dân TP Móng Cái)
Trung tâm TTVH
Loading...