Ký Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội thành phố và Hội liên hiệp Phụ nữ Thành phố Móng Cái giai đoạn 2020 - 2025

29/10/2020 11:29
Ngày 29/10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Móng Cái và Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP Móng Cái tổ chức Lễ ký quy chế phối hợp, giai đoạn 2020- 2025.

Lãnh đạo BHXH TP Móng Cái và Hội LHPN TP Móng Cái ký quy chế phối hợp

Theo đó, chương trình phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội thành phố và Hội liên hiệp Phụ nữ  Thành phố Móng Cái giai đoạn 2020 - 2025 gồm 7 nội dung, tập trung vào thực hiện: Tuyên truyền, phổ biến, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT nhằm vận động hội viên, phụ nữ và Nhân dân tự nguyện, tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tăng cường thực hiện vận động “Toàn dân tham gia bảo hiểm y tế” và nhân dân tham gia BHXH tự nguyện gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình từ Thành phố đến cơ sở. Phối hợp giữa 2 ngành trong kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản của Nhà nước về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn Thành phố; giải quyết, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và kiến nghị của hội viên, phụ nữ và Nhân dân về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phối hợp vận động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ thêm mức đóng cho hội viên, phụ nữ, người có thu nhập thấp, người nghèo, lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện. Phối hợp xây dựng mạng lưới đại lý thu (là tổ chức Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ) có đủ điều kiện, năng lực  tham gia hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT.

Đây là nỗ lực nhằm góp phần tăng nhanh diện bao phủ đối tượng

tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn Móng Cái 

Thông qua chương trình nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Hội liên hiệp Phụ nữ và Bảo hiểm xã hội thành phố nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, góp phần tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố đến năm 2025.

Đây là hoạt động ý nghĩa, cụ thể hóa Chương trình phối hợp số 3501/CTPH-HPN-BHXH ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh và Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn năm 2020 -2025 và các Nghị quyết, kế hoạch liên quan.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...