TP Móng Cái

Ký Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội và Viện kiểm sát nhân dân trong công tác phát hiện, phân loại, xử lý các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm

20/02/2020 23:14
Chiều ngày 21/2/2020, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân TP Móng Cái, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Móng Cái và Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Móng Cái tổ chức Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội và Viện kiểm sát nhân dân trong công tác phát hiện, phân loại, xử lý các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm.

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Quy chế phối hợp số 2500/QCPH-BHXH-VKS ngày 17/9/2019 giữa Bảo hiểm xã hội và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong công tác phát hiện, phân loại, xử lý các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm, BHXH TP Móng Cái và Viện Kiểm sát nhân dân TP Móng Cái đã ký quy chế phối hợp trong phát hiện, phân loại, xử lý các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội như gian lận trong quy trình lập và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động; cung cấp trao đổi thông tin về các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm, để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật; bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, cá nhân, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố.

Lễ ký quy chế phối hợp BHXH với VKS TP Móng Cái

Công tác phối hợp được thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất giữa Bảo hiểm xã hội và Viện kiểm sát nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng ngành, bảo đảm sự chủ động, tích cực, đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo hai cơ quan.

          Thông qua việc ký kết quy chế nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái trong công tác đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...