Banner tin

TP Móng Cái

Ký Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội và Viện kiểm sát nhân dân trong công tác phát hiện, phân loại, xử lý các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm

Chiều ngày 21/2/2020, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân TP Móng Cái, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Móng Cái và Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Móng Cái tổ chức Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội và Viện kiểm sát nhân dân trong công tác phát hiện, phân loại, xử lý các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm.

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Quy chế phối hợp số 2500/QCPH-BHXH-VKS ngày 17/9/2019 giữa Bảo hiểm xã hội và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong công tác phát hiện, phân loại, xử lý các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm, BHXH TP Móng Cái và Viện Kiểm sát nhân dân TP Móng Cái đã ký quy chế phối hợp trong phát hiện, phân loại, xử lý các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội như gian lận trong quy trình lập và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động; cung cấp trao đổi thông tin về các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm, để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật; bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, cá nhân, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố.

Lễ ký quy chế phối hợp BHXH với VKS TP Móng Cái

Công tác phối hợp được thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất giữa Bảo hiểm xã hội và Viện kiểm sát nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng ngành, bảo đảm sự chủ động, tích cực, đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo hai cơ quan.

          Thông qua việc ký kết quy chế nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái trong công tác đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Tin cùng chuyên mục


Phòng chống dịch Covid-19 ở Hòa Lạc

Phòng chống dịch Covid-19 ở Hòa Lạc


CLB Thiện nguyện Nhân Ái Móng Cái: Chung tay đẩy lùi Covid

CLB Thiện nguyện Nhân Ái Móng Cái: Chung tay đẩy lùi Covid


Khu cách ly tập trung Centre way còn 71 người đang cách ly

Khu cách ly tập trung Centre way còn 71 người đang cách ly


Móng Cái đảm bảo nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân

Móng Cái đảm bảo nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân


Đã có thêm 207.900.000 đồng giúp cháu Hoàng Lan từ những tấm lòng nhân ái.

Đã có thêm 207.900.000 đồng giúp cháu Hoàng Lan từ những tấm lòng nhân ái.


Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vụ tư vấn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vụ tư vấn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất


Gần 35 triệu đồng đã đến với Hoàng Lan

Gần 35 triệu đồng đã đến với Hoàng LanNhịp cầu nhân ái: Xin hãy giúp đỡ cháu Hoàng Lan

Nhịp cầu nhân ái: Xin hãy giúp đỡ cháu Hoàng LanBHXH Thành phố Móng Cái chủ động thực hiện nhiệm vụ “kép”

BHXH Thành phố Móng Cái chủ động thực hiện nhiệm vụ “kép”


Phụ nữ đất địa đầu - Vững niềm tin - Chiến thắng Covid

Phụ nữ đất địa đầu - Vững niềm tin - Chiến thắng Covid


Viện kiểm sát nhân dân TP Móng Cái động viên các chốt kiểm soát Hòa Lạc

Viện kiểm sát nhân dân TP Móng Cái động viên các chốt kiểm soát Hòa Lạc


Lan tỏa nhiều hoạt động chia sẻ, động viên các tổ công tác phòng chống dịch

Lan tỏa nhiều hoạt động chia sẻ, động viên các tổ công tác phòng chống dịch