Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

Lan tỏa khát vọng đổi mới, phát triển trong tư tưởng thanh niên Móng Cái

26/03/2023 08:47
Ở TP Móng Cái, lực lượng thanh niên hùng hậu đã và đang cống hiến sức trẻ, xây đắp hoài bão và lan tỏa khát vọng đổi mới phát triển. mongcai.gov.vn đã ghi nhận một số ý kiến tiêu biểu của các đồng chí đoàn viên về nội dung nâng cao chất lượng công tác và phong trào đoàn trong tình hình hiện nay.

Văn kiện Đại hội XIII đã thể hiện sâu sắc tinh thần đổi mới sáng tạo, sự thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn; khẳng định đổi mới sáng tạo là động lực và nguồn lực quan trọng để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới. 

Đất nước ta đã và đang tiếp tục chủ trương chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phải được thực hiện trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, xây dựng chính phủ số; thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, tạo bước đột phá về phát triển nguồn nhân lực.  Văn kiện nhấn mạnh: tạo bước chuyển mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài. Đây cũng có lẽ là điều mà nhiều bạn đoàn viên, thanh niên hiện nay có nhiều trăn trở, suy tư và mong muốn được cống hiến nhiều nhất cho Tổ quốc. Ở TP Móng Cái, lực lượng thanh niên hùng hậu đã và đang cống hiến sức trẻ, xây đắp hoài bão và lan tỏa khát vọng đổi mới phát triển. mongcai.gov.vn đã ghi nhận một số ý kiến tiêu biểu của các đồng chí đoàn viên về nội dung nâng cao chất lượng công tác và phong trào đoàn trong tình hình hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Thế Vinh  - UV BCH Tỉnh đoàn, Phó Bí thư phụ trách Thành đoàn Móng Cái

Để tổ chức Đoàn ngày càng lớn mạnh và phát triển, theo tôi, mỗi đoàn viên thanh niên cần ra sức học tập, lao động, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, có lý tưởng sống cao đẹp, nâng cao bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng, đặc biệt là nâng cao tri thức và văn hóa, đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thanh niên là rường cột của nước nhà” và “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Đồng chí Nguyễn Thế Vinh  - UV BCH Tỉnh đoàn, Phó Bí thư phụ trách Thành đoàn Móng Cái

Đặc biệt, với vai trò người cán bộ Đoàn, là thủ lĩnh thanh niên, tôi nhận thấy để lan toả tinh thần khát vọng đổi mới trong thanh niên, nâng cao được chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, trước hết tổ chức Đoàn cần xây dựng được đội ngũ Ban Chấp hành Đoàn các cấp có đủ trình độ, phẩm chất, năng lực, tích cực, tính chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, đa dạng hóa các hoạt động, phong trào, chương trình, cuộc vận động; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục và tự giáo dục, giữa nâng cao nhận thức, giác ngộ chính trị với hành động cụ thể trong học tập, lao động, sáng tạo và rèn luyện của đoàn viên, thanh niên. Nâng cao tính hấp dẫn về hình thức, phù hợp về nội dung và tâm lý, sở thích của giới trẻ, ưu tiên lựa chọn các loại hình thu hút đông đảo thanh niên tham gia.

Thứ ba, xây dựng và triển khai các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc một cách thiết thực hiệu quả, phù hợp với xu thế phát triển công nghệ số hiện tại, ứng dụng tối đa công nghệ 4.0 trong hoạt động của Đoàn và sinh hoạt Chi Đoàn.

Thứ tư, luôn luôn đồng hành cùng thanh niên trong lao động, học tập, lập thân lập nghiệp. Mở rộng các sân chơi lớn dành cho thanh niên, để thanh niên có cơ hội được trải nghiệm, chinh phục và chiến thắng, khẳng định mình.

Đồng chí Phùng Thị Hoa - Bí thư Đoàn phường Trà Cổ

Với cương vị là Bí thư Đoàn Thanh niên cấp cơ sở, theo tôi, để lan toả khát vọng trong thanh niên, nâng cao sức hấp dẫn của tổ chức Đoàn để phong trào Đoàn ngày một phát triển thì tổ chức Đoàn cần hiểu và gắn bó với đoàn viên thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên hăng hái thi đua lao động và học tập; đồng hành cùng thanh niên, đoàn viên trong lập thân, lập nghiệp. Đoàn cần cụ thể hoá các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, gắn việc tuyên truyền vào trong cuộc sống thường nhật thông qua các hoạt động “Ngày chủ nhật xanh, “ngày thứ 7 tình nguyện”,…Bên cạnh đó cũng cần tổ chức các sân chơi trí tuệ, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT để gắn kết các thanh niên. 

Đồng chí Phùng Thị Hoa - Bí thư Đoàn phường Trà Cổ

Đối với địa phương có nhiều thanh niên tín đồ công giáo như Trà Cổ, chúng tôi luôn đặt vấn đề thu hút, mở rộng tập hợp đoàn kết lực lượng thanh niên các tôn giáo lên mục tiêu hàng đầu thông qua các buổi sinh hoạt Chi Đoàn theo chủ đề, chủ điểm, các chương trình phối hợp, các giải giao lưu thi đấu,… từ đó, để tổ chức Đoàn thực sự là một ngôi nhà chung, một sân chơi lớn cho đông đảo các tầng lớp thanh niên góp phần xây dựng và phát triển quê hương.

Đồng chí Bùi Hữu Đạt - Bí thư Đoàn phường Ka Long

Để lan tỏa khát vọng đổi mới - phát triển trong tư tưởng thanh niên. Để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cũng như phong trào Đoàn; với vai trò là một người cán bộ Đoàn, thủ lĩnh thanh niên, trong thời gian tới công tác Đoàn của chúng ta cần chú trọng thực hiện tốt một số nội dung:

Thứ nhất, tăng cường bồi dưỡng giáo dục chính trị cho cán bộ, ĐVTN; nâng cao chất lượng, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động.Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn thông qua các phong trào hành động cách mạng và xây dựng Đoàn. Nâng cao chất lượng tham mưu cho Đảng về lãnh đạo công tác thanh niên, tham mưu xây dựng chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên

Đồng chí Bùi Hữu Đạt - Bí thư Đoàn phường Ka Long

 Thứ hai, đẩy mạnh hoạt động phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, các hoạt động khuyến khích đoàn viên thanh niên tham gia vào các môi trường phát triển các ý tưởng sáng tạo phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, lĩnh vực hoạt động. Vận động thanh niên, đặc biệt là trí thức trẻ đề xuất ý tưởng, sáng kiến. Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh phát triển không gian tập hợp ý tưởng sáng tạo của đoàn viên thanh niên, tận dụng hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin, mạng internet….Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đoàn, tăng cường số hóa thông tin các hoạt động Đoàn. Khuyến khích thanh niên ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ vào trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và lao động sản xuất.

Thứ ba, triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên trong học tập, rèn luyện, lao động. Tập trung nâng cao năng lực số, năng lực sử dụng ngoại ngữ để thanh niên chủ động tham gia, nắm bắt và tận dụng tối đa cơ hội của chuyển đổi số, tạo nền tảng vững chắc cho những bước phát triển nhảy vọt của đất nước.

Đồng chí  Cao Thị Phương Thảo - Bí thư Đoàn xã Hải Xuân

Là 1 cán bộ Đoàn, tôi luôn muốn lan toả sức trẻ, nhiệt huyết, lòng yêu Tổ quốc, yêu tổ chức Đoàn đến tất cả các bạn đoàn viên thanh niên. 

Với cương vị là Bí thư Đoàn Thanh niên xã tôi luôn trăn trở, mong muốn tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa, thu hút đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên tham gia. Để có những đoàn viên ưu tú cũng như nâng cao chất lượng của tổ chức Đoàn cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đoàn với nhà trường, đoàn viên thanh niên với thiếu niên, bồi dưỡng lớp thanh niên ưu tú để kết nạp vào tổ chức Đoàn. Giáo dục đoàn viên thanh niên qua việc tham gia các hoạt động Đoàn giúp các bạn thể hiện, phát huy được năng lực, sở trường của mình, thêm yêu tổ chức Đoàn, yêu quê hương, đất nước. Truyền cảm hứng, sức trẻ, sự nhiệt tình, xung kích, tình nguyện của các bạn trẻ để các bạn luôn tràn đầy tinh thần tuổi trẻ. Hăng hái, sôi nổi tham gia các hoạt động của Đoàn, hoạt động của địa phương. 

Đồng chí  Cao Thị Phương Thảo - Bí thư Đoàn xã Hải Xuân

Mỗi cán bộ Đoàn cần tu dưỡng, rèn luyện để xứng đáng vai trò là thủ lĩnh, là tấm gương để dẫn dắt, làm mới tư tưởng, suy nghĩ của đoàn viên thanh niên, làm rực cháy ngọn lửa có sẵn trong thanh niên. Bên cạnh đó, để công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng nâng cao thì cần có sự quan tâm, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các chi bộ, của các ban, ngành, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn hoạt động, để ĐVTN cống hiến, trưởng thành.

Đồng chí Phạm Thị Hương - Bí thư Đoàn xã Hải Đông

Thanh niên - lực lượng đông đảo trong xã hội, giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển tương lai của quê hương đất nước. Trong bất cứ giai đoạn nào, thanh niên vẫn là lực lượng xung kích, tình nguyện đi đầu, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố Móng Cái cũng như quê hương, đất nước. Để nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào Đoàn ngày càng lớn mạnh và phát triển, với mong muốn lan tỏa khát vọng đổi mới - phát triển trong tư tưởng thanh niên. 

Đồng chí Phạm Thị Hương - Bí thư Đoàn xã Hải Đông

Đối với bản thân tôi, là 1 người đoàn viên hiện đang giữ cương vị là Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hải Đông, tôi nhận thấy: Thứ nhất, tổ chức Đoàn cần tập trung vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động, chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ và khả năng thu hút, tập hợp, giáo dục đoàn viên, thanh niên tại các Chi đoàn. Thứ hai, thường xuyên đổi mới các phương thức sinh hoạt, đa dạng hóa nội dung các phong trào, các chương trình. Thứ ba, triển khai thực hiện gắn công tác Đoàn với chuyển đổi số, mô hình số, nghiên cứu nhân rộng những mô hình hay thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên.

Đồng chí Bùi Hải Đảo - ĐVTN phường Ninh Dương

Bản thân tôi nhận thức việc lan tỏa khát vọng đổi mới - phát triển tư tưởng thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Bởi Đảng ta đã nhiều lần xác định: Thanh niên là lực lượng nòng cốt của dân tộc, là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mỗi đoàn viên cần được tăng cường giáo dục về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước và nhận thức rõ sứ mệnh, tư tưởng và trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đồng chí Bùi Hải Đảo - ĐVTN phường Ninh Dương

Bản thân mỗi người thanh niên cần phải luôn tiếp tục kiên trì, coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập, nghiên cứu và vận dụng chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn; sáng tạo và thực chất trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Anh Thơ - Đoàn trường THPT Trần Phú

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội.” Xuyên suốt chiều dài của lịch sử, tuổi trẻ Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ khác vẫn luôn nêu cao truyền thống yêu nước, cống hiến to lớn vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Hiện nay,đứng trước yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng nhiều vấn đề về công tác thanh niên đã và đang đặt ra và cần phải được xem xét một cách khách quan, phù hợp với thực tiễn của đất nước. “Lan tỏa khát vọng đổi mới - phát triển trong thanh niên” đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng. 

Đồng chí Lê Anh Thơ - Đoàn trường THPT Trần Phú

Với cương vị là một người đoàn viên trẻ , tôi nhận thấy rằng, đoàn viên thanh niên cần phải học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn. Đồng thời, cần chủ động tích cực, sáng tạo trong tham gia các hoạt động của nhà trường, Đoàn cấp trên phát động cũng như hoạt động của địa phương nơi sinh sống. Đặc biệt, thanh niên cần nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng đổi mới xây dựng đất nước, “Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại”, bởi vậy khi được khoác trên mình màu áo thanh niên là được khoác trên mình cả một tuổi trẻ tươi đẹp, sống và cống hiến hết mình cho xã hội.

 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...