Lãnh đạo Thành phố Móng Cái tiếp công dân định kỳ đầu tháng 10

02/10/2023 23:01
Ngày 1/10, tại Trụ sở tiếp công dân Thành phố, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố và đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cùng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ đầu tháng 10. Buổi tiếp công dân được thực hiện trực tuyến tới điểm cầu tại các xã, phường có liên quan trên địa bàn.
Lãnh đạo Thành phố Móng Cái tiếp công dân định kỳ đầu tháng 10

Tại buổi tiếp công dân, lãnh đạo Thành phố và Hội đồng tiếp công dân Thành phố đã lắng nghe, tiếp nhận, giải quyết 8 lượt với 8 vụ việc của công dân một số xã phường trên địa bàn Thành phố có khiếu nại, kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai, phương án bồi thường, đền bù GPMB, giải quyết tái định cư… (trong đó, 04 vụ việc lĩnh vực đất đai, 04 vụ việc lĩnh vực giải phóng mặt bằng).

Sau khi nghe các ý kiến của công dân, các phân tích của thành viên Hội đồng Tiếp công dân Thành phố, cũng như nghiên cứu kỹ các hồ sơ và căn cứ pháp lý liên quan, Hội đồng Tiếp công dân Thành phố đã tiếp thu, xem xét, làm rõ các vấn đề đối với từng trường hợp cụ thể ngay tại buổi đối thoại. Đồng thời giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo đúng luật định. 

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì buổi tiếp công dân

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố cũng đã có những chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, phường liên quan tham mưu đề xuất Thành phố có hướng giải quyết một số vụ việc cụ thể, tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho công dân theo đúng chức năng, nhiệm vụ và đảm bảo quy định của pháp luật. Đối với những vấn đề cần có thời gian để xác minh, làm rõ, lãnh đạo Thành phố cùng các cơ quan chức năng sẽ tập trung nghiên cứu và giải quyết theo đúng trình tự, thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dân trên cơ sở tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thấu tình đạt lý. 

Đại diện một số hộ gia đình trình bày nội dung kiến nghị tại buổi làm việc

Việc các đồng chí lãnh đạo Thành phố tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định của pháp luật; qua đó lãnh đạo Thành phố kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của nhân dân, từ đó đề ra những quyết sách hợp lý, an dân, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố.

Sau ngày tiếp công dân, UBND thành phố sẽ ra thông báo về kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 1/10/2023 tại Trụ sở tiếp công dân thành phố Móng Cái. 

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...