Lãnh đạo Thành phố Móng Cái tiếp công dân định kỳ

18/10/2022 00:00
Ngày 17/10, tại Trụ sở tiếp công dân Thành phố, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái; đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố cùng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố. Buổi tiếp công dân được thực hiện trực tuyến tới điểm cầu tại các xã, phường có liên quan trên địa bàn.

Quang cảnh buổi tiếp công dân định kỳ hàng tháng

Tại buổi tiếp công dân, các đồng chí lãnh đạo Thành phố và Hội đồng tiếp công dân Thành phố đã lắng nghe, tiếp nhận, giải quyết 21 lượt với 21 vụ việc (gồm: 10 vụ việc lĩnh vực đất đai, 10 vụ việc lĩnh vực giải phóng mặt bằng và 01 vụ việc lĩnh vực khác). Sau khi nghe các ý kiến của công dân, các phân tích của Hội đồng Tiếp công dân Thành phố, cũng như nghiên cứu kỹ các hồ sơ và căn cứ pháp lý liên quan, các đồng chí lãnh đạo Thành phố đã tiếp thu, xem xét, làm rõ các vấn đề đối với từng trường hợp cụ thể ngay tại buổi đối thoại. 

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái; đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ

Đồng thời giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo đúng luật định. Các đồng chí lãnh đạo Thành phố cũng đã có những chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, phường liên quan tham mưu đề xuất Thành phố có hướng giải quyết một số vụ việc cụ thể, tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho công dân theo đúng chức năng, nhiệm vụ và đảm bảo quy định của pháp luật. Đối với những vấn đề cần có thời gian để xác minh, làm rõ, các đồng chí lãnh đạo Thành phố cùng các cơ quan chức năng sẽ tập trung nghiên cứu và giải quyết theo đúng trình tự, thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dân trên cơ sở tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thấu tình đạt lý.

Một số hộ dân tại buổi tiếp công dân

Việc các đồng chí lãnh đạo Thành phố tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định của pháp luật; qua đó lãnh đạo Thành phố kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của nhân dân, từ đó đề ra những quyết sách hợp lý, an dân, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố.

Sau ngày làm việc, UBND thành phố sẽ ra thông báo về kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 17/10/2022 tại Trụ sở tiếp công dân thành phố Móng Cái

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...