UBND THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Lấy ý kiến tham gia đối với đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A2, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

04/07/2021 16:33
Loading...