LĐLĐ TP Móng Cái: Chú trọng thành lập Công đoàn cơ sở, kết nạp đoàn viên và ký kết thỏa ước lao động tập thể

20/06/2024 22:00
Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là một nhiệm vụ quan trọng nhằm tập hợp đông đảo CNVCLĐ vào tổ chức công đoàn để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Thời gian qua, LĐLĐ TP Móng Cái đã làm tốt công tác phát triển đoàn viên hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
Lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở, kết nạp đoàn viên và ký kết thỏa ước lao động tập thể.
Ký kết thỏa ước lao động tập thể

Với phương châm “Ở đâu có người lao động, ở đó có tổ chức công đoàn”, ngày 20/6, LĐLĐ TP Móng Cái đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở, kết nạp đoàn viên và ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Tại buổi lễ, LĐLĐ TP Móng Cái đã thông qua Quyết định thành lập 6 CĐCS (đạt 120% KH giao) và kết nạp 136 đoàn viên mới, luỹ kế kết nạp mới là 786 đoàn viên; ký kết 06 thỏa ước lao động tập thể (đạt 300% KH giao); thành lập 02 Ban Nữ công quần chúng (đạt 200% KH giao). Với những con số ấn tượng và là một trong những kết quả nổi bật của LĐLĐ TP đã khẳng định rõ nét hiệu quả công tác của LĐLĐ trong 6 tháng đầu năm 2024. 

Đại diện công đoàn viên phát biểu thể hiện niềm tin tưởng vào tổ chức công đoàn

Chị Vũ Yến Ngọc - Công đoàn Công ty TNHH DVTM và XNK Phúc Đạt đại diện cho 136 đoàn viên kết nạp mới của 6 CĐCS trong dịp này chia sẻ: “Chúng tôi tự nguyện tham gia tổ chức công đoàn vì qua công tác tuyên truyền, chúng tôi hiểu rõ hơn về tổ chức công đoàn, đồng thời chúng tôi cũng nhận thấy khi tham gia tổ chức công đoàn tất cả mọi quyền lợi, chế độ, chính sách của bản thân cán bộ công nhân viên và người lao động được quan tâm và đảm bảo thục hiện tốt hơn”.

Chị Vũ Yến Ngọc - Công đoàn Công ty TNHH DVTM và XNK Phúc Đạt chia sẻ thêm: ‘Chúng tôi luôn coi tổ chức công đoàn là chỗ dựa vững chắc cho mỗi cán bộ công nhân viên và người lao động nói chung và đoàn viên công đoàn Công ty TNHH DVTM và XNK Phúc Đạt nói riêng. Bên cạnh đó, bản thân tôi cũng nhận thấy cần phải nâng cao trách nhiệm trong lao động sản xuất nhằm ổn định về việc làm và thu nhập. Việc coi kết quả sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp cũng là tiền đề quan trọng để mỗi cán bộ công nhân viên và người lao động gắn bó cùng doanh nghiệp phát triển”.

Đồng chí Dương Trí Tuệ - Thành ủy viên, Chỉ tịch LĐLĐ TP Móng Cái cho biết: “Thực hiện Nghị quyết và nhiệm vụ công tác năm 2024, Kế hoạch số 72/KH-LĐLĐ ngày 15/4/2024 của LĐLĐ tỉnh về phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, BTV LĐLĐ Thành phố đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao năm 2024. Để triển khai thực hiện có hiệu quả, Liên đoàn Lao động Thành phố đã ban hành Quyết định số 281/QĐ-LĐLĐ ngày 06/5/2024 về thành lập Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên LĐLĐ Thành phố giai đoạn 2023-2028 và Kế hoạch số 47/KH-LĐLĐ ngày 06/5/2024 về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2024; đồng thời nghiên cứu, triển khai các phương thức tập hợp đoàn viên, nhiều nội dung mới được triển khai hiệu quả, tạo hiệu ứng cao trong công tác tuyên truyền, vận động để thu hút, tập hợp NLĐ, thuyết phục để NLĐ nâng cao hiểu biết, tự nguyện tham gia, thành lập công đoàn cơ sở. 6 tháng đầu năm 2024 có 06 CĐCS được thành lập đó là Công đoàn Công ty TNHH MTV Mai Hà, Công ty TNHH Viễn Đông, Công ty TNHH vận tải Logistics Quốc Minh, Công ty TNHH TMDV Đức Chính, Công ty cổ phần XDTM và XNK Nam Sơn và Công ty TNHH DVTM và XNK Phúc Đạt”. 

“Thời gian tới, LĐLĐ TP sẽ không ngừng đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn trong tình hình mới. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền, các ban, ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể chính trị các cấp trong việc khảo sát, nắm bắt tình hình CNLĐ và doanh nghiệp. Đổi mới phương thức vận động, tập hợp phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo hướng đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, có tính thuyết phục cao, chú trọng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tăng tỷ lệ đoàn viên là NLĐ trong các doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn. Bên cạnh đó, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt CĐCS, thực hiện tốt các chức năng của tổ chức Công đoàn nhằm thu hút NLĐ tham gia vào tổ chức. Quan tâm đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ CĐCS; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có đủ năng lực, uy tín, trách nhiệm, nhiệt tình với phong trào hoạt động ở cơ sở, có khả năng thu hút, tập hợp NLĐ tham gia vào tổ chức Công đoàn...”. Đồng chí Dương Trí Tuệ - Thành ủy viên, Chỉ tịch LĐLĐ TP Móng Cái cho biết thêm.

LĐLĐ TP: Tặng quà chăm lo cho đoàn viên công đoàn nhân tháng công nhân 2024
LĐLĐ TP: Trao tặng “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên

Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là một nhiệm vụ quan trọng nhằm tập hợp đông đảo CNVCLĐ vào tổ chức công đoàn để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; làm tốt công tác phát triển đoàn viên là nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, trong những năm qua Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP thường xuyên quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện phát triển đoàn viên nhắm góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh./. 

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...