LĐLĐ TP Móng Cái: Nhiều hoạt động sôi nổi Tháng Công nhân “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”

28/05/2023 11:04
Tháng Công nhân năm 2023 với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức” đã được các cấp Công đoàn TP Móng Cái tổ chức với nhiều hoạt động trọng tâm, trọng điểm gắn với chủ đề công tác năm là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; chăm lo việc làm, đời sống đoàn viên, người lao động”.
LĐLĐ TP thăm động viên công nhân lao động
LĐLĐ TP trao “ Mái ấm công đoàn”

LĐLĐ TP đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống công đoàn và toàn xã hội về vị trí, vai trò, sự đóng góp của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ đó củng cố niềm tin, niềm tự hào giai cấp và tăng cường mối quan hệ gắn kết đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) với tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Đồng thời, động viên đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là đội ngũ công nhân lao động (CNLĐ) trong các loại hình doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, lao động sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của từng doanh nghiệp, giữ vững ổn định kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; các hoạt động “Tháng Công nhân”, làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, tạo sự quan tâm hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, chủ doanh nghiệp và toàn xã hội đối với giai cấp công nhân. Triển khai hiệu quả Chương trình “01 triệu sáng kiến và tuyên truyền, vận động kết nạp mới ít nhất 150 đoàn viên; thành lập, tổ chức Lễ ra mắt 01 CĐCS, nghiệp đoàn; giới thiệu cho Đảng xét kết nạp ít nhất 30 đoàn viên công đoàn ưu tú dịp 19/5. Tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho cán bộ, đoàn viên; Có 01 doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể lần đầu và tổ chức hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động như chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Bên cạnh đó, chủ động rà soát, nắm tình hình doanh nghiệp, NLĐ trên địa bàn để tập trung cao điểm tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Tuyên truyền, vận động kết nạp mới 150 đoàn viên; thành lập, tổ chức Lễ ra mắt 01 CĐCS, nghiệp đoàn; giới thiệu cho Đảng xét kết nạp ít nhất 30 đoàn viên công đoàn ưu tú; Thăm hỏi, trợ cấp cho CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng nhà“Mái ấm Công đoàn” cho 01 gia đình đoàn viên, CNLĐ khó khăn về nhà ở; phát huy hiệu quả hoạt động Quỹ trợ vốn cho CNLĐ nghèo LĐLĐ tỉnh, hỗ trợ công nhân trong các khu nhà trọ cải thiện điều kiện sinh hoạt, đảm bảo an ninh trật tự. Công đoàn tham gia cải thiện điều kiện, môi trường làm việc; đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, phát động thực hiện hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua trong CNVCLĐ như phong trào thi đua “Năng suất lao động cao - Đảm bảo an toàn, thu nhập cho NLĐ” gắn với phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, đẩy mạnh thực hiện Chương trình "1 triệu sáng kiến"; động viên, tôn vinh đoàn viên, CNVCLĐ có sáng kiến được áp dụng mang lại kết quả; nhất là những sáng kiến góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác có hiệu quả được nghiên cứu áp dụng trong năm 2023; phối hợp với Thủ trưởng đơn vị, NSDLĐ tổ chức đánh giá, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực tham gia Chương trình và có sáng kiến làm lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên công đoàn ưu tú

Các cấp công đoàn TP đã gắn hoạt động “Tháng Công nhân” gắn với tổ chức đại hội công đoàn các cấp; tổ chức chiến dịch truyền thông về 137 năm Ngày Quốc tế lao động, Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Bác Hồ 19/5 (1890 - 2023), chỉ đạo điểm 03 CĐCS tổ chức sinh hoạt “Học Bác lòng ta trong sáng hơn" trong CNVCLĐ; Các cấp Công đoàn trên địa bàn Thành phố đã chỉ đạo và phối hợp tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 đảm bảo chất lượng, hiệu quả; các hoạt động chủ yếu tổ chức tại cơ sở, hướng về cơ sở và người lao động, thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. 

Các hoạt động TDTT tiêu biểu của các cấp công đoàn

Tháng công nhân năm 2023 cũng là dịp các cấp công đoàn TP Móng Cái phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và chào mừng đại hội công đoàn các cấp, đại hội công đoàn TP Móng Cái lần thứ XIV và tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...