LĐLĐ TP Móng Cái: Tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

27/12/2023 22:31
Ngày 27/12, LĐLĐ TP Móng Cái tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái; đồng chí Đặng Thị Kim Chung - Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh Quảng Ninh tới dự.
Quang cảnh hội nghị tổng kết
Đồng chí Dương Văn Cương - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP thông qua báo cáo

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-BCH ngày 23/12/2022 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh về nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2023; Nghị quyết số 11 - NQ/TU ngày 12/12/2022 của BCH Đảng bộ Thành phố về “Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023”; Nghị quyết số 08/NQ-BCH ngày 25/12/2022 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Móng Cái về nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2023. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đã triển khai đồng bộ nhiệm vụ công tác năm 2023 và phát động thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nhằm lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm đặc biệt là 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023); chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028; 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2022); 15 năm ngày thành lập thành phố Móng Cái (24/9/2008-24/9/2023). Đồng thời, tổ chức phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn năm 2023, triển khai các hoạt động cụ thể hóa chủ đề công tác năm của tổ chức công đoàn về “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; chăm lo việc làm, đời sống đoàn viên, người lao động” gắn với chủ đề công tác năm 2023 của thành phố Móng Cái:“Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; chất lượng dịch vụ, thương mại, logistic và đời sống Nhân dân”.

Năm 2023, hoạt động công đoàn trên địa bàn Thành phố tiếp tục có bước chuyển biến tích cực, nhiều nội dung mới được triển khai hiệu quả, tạo hiệu ứng cao, chất lượng các phong trào không ngừng được nâng lên. Kết quả có 05 chỉ tiêu đạt kế hoạch, 17 chỉ tiêu vượt kế hoạch LĐLĐ Tỉnh giao; có 5 chỉ tiêu đạt và 25 chỉ tiêu vượt Nghị quyết LĐLĐ Thành phố đề ra (trong đó một số chỉ tiêu thực hiện chủ đề công tác năm vượt tỷ lệ cao như: đoàn viên tăng thêm 655%KH, ký mới TƯLĐTT 300%KH), LĐLĐ Thành phố được LĐLĐ Tỉnh đánh giá xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Một số kết quả nổi bật đó là: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở và Công đoàn Thành phố nhiệm kỳ 2023-2028; Thực hiện tốt chủ đề công tác năm “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; chăm lo việc làm, đời sống đoàn viên, người lao động”; Phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh; 15 năm ngày thành lập thành phố Móng Cái; Tổ chức thành công “Ngày hội Văn hóa thể thao CNVCLĐ cụm thành phố Móng Cái” lần thứ XI - năm 2023 và đạt giải nhì toàn đoàn “Giải Cầu lông cấp tỉnh”; Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ gắn với triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, NLĐ được quan tâm; Công tác tuyên truyền, giáo dục và phát triển Đảng viên từ đoàn viên công đoàn đạt kết quả tích cực; Thu tài chính công đoàn và nộp cấp trên vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra..

Kết quả theo Nghị quyết số 08/NQ-BCH ngày 25/12/2022 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố về nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2023, có 5 chỉ tiêu đạt và 25 chỉ tiêu vượt NQ đề ra đó là kết nạp mới 1.515/1.100 đoàn viên, đạt 137% KH. Thành lập mới 7/6 CĐCS đạt 116% KH; Có 94% cán bộ công đoàn các cấp được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác, đạt 104% KH; 90% Chủ tịch công đoàn cơ sở mới tham gia lần đầu được đào tạo nghiệp vụ Chủ tịch công đoàn cơ sở, đạt 113% KH; Có 65/65 công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 20/20 Công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 100% KH; Thu tài chính công đoàn cả năm ước 13.207/12.578 triệu đồng, đạt 105% KH; có 35 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực hiện việc trích nộp kinh phí công đoàn qua tài khoản của Công đoàn Việt Nam tại ngân hàng; Vận động, hỗ trợ xây mới 02 nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt 100% KH. Có 3.368/2.800 đoàn viên, CNVCLĐ trở lên được hưởng các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi trong Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”, đạt 120,3% KH và 100% đoàn viên được thăm hỏi, hỗ trợ khi có hoàn cảnh khó khăn; Có 109/135 CĐCS tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2023 với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”, đạt 80,7%, (chỉ tiêu từ 75%); có 90% đoàn viên, người lao động được thụ hưởng hoặc tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… do công đoàn tổ chức hoặc phối hợp tổ chức; Có 6.905/7.538 đoàn viên, CNVCLĐ nơi có tổ chức công đoàn được phổ biến thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết của công đoàn, đạt 91,6% (Chỉ tiêu từ 80%); phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 92 CNLĐ thuộc 13 CĐCS khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước, giới thiệu cho Đảng xét kết nạp 151/120 đoàn viên công đoàn ưu tú (Đạt 125,8% KH), trong đó có 81 là nữ; Có 100% CĐCS đơn vị, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đủ điều kiện thành lập Ban nữ công quần chúng, theo qui định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Chỉ tiêu từ 95%); Ủy ban kiểm tra LĐLĐ thành phố thực hiện 02 cuộc kiểm tra cùng cấp (đạt 100% KH); tổ chức kiểm tra 36/34 (105,8% KH) CĐCS trực thuộc về tài chính, Điều lệ Công đoàn Việt Nam (chỉ tiêu 25%). Chỉ đạo 95/81 =117,3% CĐCS tổ chức kiểm tra tài chính kết hợp với kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam cùng cấp (Chỉ tiêu 95%). Liên đoàn Lao động thành phố chủ trì giám sát 02 cuộc về việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật đối với người lao động theo quy định của Tổng Liên đoàn đạt 200%.

Tham luận của các đại biểu tại hội nghị tổng kết

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe 5 tham luận của công đoàn cơ sở nhằm làm rõ những kết quả công tác công đoàn, những kinh nghiệm và cách làm trong thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn cũng như những kiến nghị và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác công đoàn năm 2024. 

Đồng chí Đặng Thị Kim Chung - Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh phát biểu chỉ đạo

Về dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết, đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái và đồng chí Đặng Thị Kim Chung - Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà LĐLĐ TP đã đạt được đó là LĐLĐ TP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023. 

Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái nhấn mạnh 6 nội dung quan trọng: Năm 2024, LĐLĐ TP cần nắm chắc tình hình nhận diện rõ thời cơ, thách thức và “điểm nghẽn” để có các giải pháp thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra; Trên cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị tốt cho công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ, nhận thức và ý thức chính trị, có năng lực, quan tâm chăm lo tới đời sống cho công nhân viên chức người lao động; Tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết 04/NQ-BCH ngày 25/12/2023 của Ban Chấp hành LĐLĐ Tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và chủ đề công tác năm “Phát huy truyền thống văn hóa công nhân vùng Mỏ, lan tỏa tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” trong CNVCLĐ; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028; chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam” và gắn với chủ đề công tác năm 2024 của Thành phố “Hoàn thành các quy hoạch, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Móng Cái”. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước và tỉnh Quảng Ninh. Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và tổ chức các hoạt động trong đoàn viên và người lao động chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024). Thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa LĐLĐ (Móng Cái - Việt Nam) và Công hội (Đông Hưng - Trung Quốc); Tập trung chỉ đạo thực hiện Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình“Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động trong tình hình mới” Triển khai xây dựng mô hình điển hình về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 03/02/2022 của Ban thường vụ Thành uỷ ”về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng gắn với phát triển nhanh, chất lượng đội ngũ đảng viên giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030”; Tích cực tham gia bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, nhất là khu vực kinh tế ngoài nhà nước; Các cấp công đoàn triển khai thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Quyết định số 833/QĐ-TLĐ ngày 17/4/2018 của Tổng Liên đoàn về công tác kiểm tra, giám sát. Tham gia tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát giải quyết đơn thư. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện nhóm giải pháp xây dựng tổ chức công đoàn đạt trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tổ chức công đoàn cơ sở, phát triển mạnh công đoàn viên, chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích của CBCNVC - NLĐ; Tổ chức tốt hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chủ đề “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”; tham gia phát triển KT - XH gắn với xây dựng bản sắc con người Móng Cái và một số nội dung quan trọng khác.

Hội nghị cũng đã biểu dương và khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc

Hội nghị cũng đã biểu dương và khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2023

Đồng chí Dương Trí Tuệ - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP đã phát biểu kết luận hội nghị và phát động phong trào thi đua năm 2024 

Cũng tại hội nghị, đồng chí Dương Trí Tuệ - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP đã phát biểu kết luận hội nghị và phát động phong trào thi đua năm 2024 với những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...