Lễ hội đền Xã Tắc năm 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 19 và 20/2/2023

07/02/2023 14:40
Ngày 19 và 20/2/2023 sắp tới (tức ngày 29/01 - 01/02 năm Quý Mão), tại đền Xã Tắc, phường Ka Long; Thành phố Móng Cái sẽ tổ chức Lễ hội đền Xã Tắc năm 2023 nhằm bảo tồn, phát huy và tôn vinh giá trị của di tích lịch sử Quốc gia đền Xã Tắc và Lễ hội đền Xã Tắc đồng thời, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Lễ hội đền Xã Tắc. Ảnh tư liệu

Lễ hội gồm phần lễ và phần hội; Phần lễ gồm Lễ cáo yết, Lễ Cấp thủy; Lễ Mộc dục; Lễ Nghênh Thần (rước Thần du xuân); Lễ an vị, Lễ tế Xã Tắc; Lễ dâng lễ vật của các địa phương, cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn Thành phố; Lễ cúng chúng sinh; Lễ xuất tịch.

Phần hội gồm Chương trình khai mạc và các hoạt động như: Chương trình nghệ thuật chào mừng (tối ngày 29/01 âm lịch, tức ngày 19/2/2023); Chương trình khai mạc lễ hội (sáng ngày 01/02 âm lịch, tức ngày 20/2/2023); Các trò chơi dân gian truyền thống như bịt mắt đập niêu, kéo co, đi cầu kiều, viết thư pháp, bịt mắt bắt vịt.

Phần hội với các chương trình và trò chơi dân gian sôi nổi. Ảnh tư liệu

Lễ hội đền Xã Tắc năm 2023 là một trong những sự kiện văn hóa đặc sắc nhằm thu hút du khách đến với TP Móng Cái và quảng bá các giá trị di sản văn hóa của đền Xã Tắc. Qua đó, giáo dục truyền thống cho các thế hệ nêu cao trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của địa phương, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...