Lễ hội đình bầu xã Quảng Nghĩa diễn ra từ ngày 25 - 27/02/2024

08/02/2024 08:54
Lễ hội Đình Bầu xã Quảng Nghĩa là lễ hội dân gian truyền thống của địa phương được tổ chức hàng năm vào ngày 16 - 18 tháng giâng âm lịch

Đình bầu xã Quảng Nghĩa là di tích lịch sử cấp tỉnh được công nhận năm 2012, Lễ hội được phục dựng từ năm 2000, và được tổ chức duy trì Lễ hội thường niên từ ngày 16 - 18 tháng giâng âm lịch. Lễ hội năm 2024 được tổ chức từ ngày 25 - 27 tháng 02 (tức ngày 16 - 18 tháng giêng năm Giáp Thìn 2024).

Đỗ Văn Chiến
Loading...