Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa V năm 2022

16/06/2022 14:03
Ngày 16/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy Móng Cái tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa V, năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tới dự còn có các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, các chi, Đảng bộ các cơ quan, đơn vị, xã phường có học viên tham dự lớp bồi dưỡng khóa V.
Quang cảnh lớp bồi dưỡng
Đồng chí Trịnh Xuân Thái - Ban tuyên giáo Thành ủy thông qua quyết định tổ chức lớp

Tại lớp bồi dưỡng, trong thời gian 5 ngày, 64 học viên sẽ được học tập 5 chuyên đề cơ bản gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và thành phố; Nhận diện những quan điểm sai trái và các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta trên mạng xã hội; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiên cứu học tập Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII, đồng thời, đi thực tế tại nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của TP Móng Cái, Đài tưởng niệm liệt sỹ Pò Hèn tại xã Hải Sơn và viết bài thu hoạch.

Đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP tới dự và phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Phạm Hữu Luyện - Phó Ban tuyên giáo Thành ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP phát biểu chỉ đạo, đồng chí nhấn mạnh: các học viên tham gia lớp bồi dưỡng cần nghiêm túc học tập, rèn luyện và nắm chắc những nội dung về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, học tập những nội dung cốt lõi để từ lý luận chính trị áp dụng vào thực tiễn công tác; đề nghị các học viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế lớp học; tiếp thu đầy đủ kiến thức các chuyên đề theo chương trình để lớp học đạt kết quả cao.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Văn Đô cũng giao Ban tuyên giáo và Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP phân công giảng viên chuẩn bị kỹ về giáo án bài giảng theo 5 chuyên đề cơ bản nhằm giúp học viên nâng cao nhận thức chính trị về Đảng, đồng chí kỳ vọng các học viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ nghiêm túc học tập để có tỷ lệ học viên đạt khá, giỏi cao; đồng thời học viên cần có ý thức tu dưỡng rèn luyện tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, phấn đấu sớm trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, đồng chí cũng giao cấp ủy các Đảng bộ, chi bộ có học viên tham dự lớp lần này sẽ tiếp tục theo dõi giúp đỡ, bồi dưỡng và quan tâm để các đối tượng Đảng học tập, rèn luyện và phấn đấu vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...