Lễ ký kết biên bản kết nghĩa

23/09/2023 22:44
Ngày 23/9, Phường Trần Phú - Thành phố Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh và thị trấn Tam Đảo - huyện Tam Đảo - tỉnh Vĩnh Phúc đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc kết nghĩa giữa 02 địa phương. Đồng chí Nguyễn Thu Hương – Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái tới dự. Đồng chí Nguyễn Thị Ninh - Thành uỷ viên, Bí thư, Chủ tịch UBND phường Trần Phú và đồng chí Đặng Hoàng Lâm - Uỷ viên BTV , Bí thư Đảng ủy thị trấn Tam Đảo đã tham dự ký kết.
Phường Trần Phú - Thành phố Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh và thị trấn Tam Đảo - huyện Tam Đảo - tỉnh Vĩnh Phúc Trao tặng quà

Tại buổi gặp mặt 2 địa phương đã giới thiệu khái quát và thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như định hướng phát triển của phường Trần Phú và thị trấn Tam Đảo. Đồng thời, tổ chức ký kết biên bản kết nghĩa ghi nhớ giữa 2 địa phương là phường Trần Phú - Thành phố Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh và thị trấn Tam Đảo - huyện Tam Đảo - tỉnh Vĩnh Phúc và cùng thống nhất các cam kết thực hiện nội dung kết nghĩa kể từ ngày 22/9/2023; Đồng thời, quahoạt động kết nghĩa 02 địa phương hàng năm tổ chức thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu trong các lĩnh vực quản lý nhà nước nhất là công tác quản lý đô thị và phát triển du lịch bền vững trên cơ sở khai thác và phát huy các tiềm năng lợi thể của 2 địa phương góp phần thúc đấy kinh tế - xã hội ở 2 địa phương phát triển nhanh, mạnh trong thời gian tới.

ký kết biên bản ghi nhớ về việc kết nghĩa giữa 02 địa phương

Bên cạnh đó, tăng cường quảng bá, xúc tiến về tiềm năng và lợi thế du lịch của mỗi địa phương; hai địa phương có các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ, giúp nhau thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế xã hội, chính sách an sinh xã hội và cùng tham gia các sự kiện chính trị - văn hóa lớn của 02 địa phương./.

Trần Tương
Trung tâm Truyền thông và Văn hoá
Loading...