Lễ ra mắt thành lập công đoàn cơ sở Trưởng tiểu học Kim Đồng và Trường mầm non Hoa Sen Montessori

14/05/2022 15:19
Căn cứ nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, đồng thời, nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động theo đúng tinh thần quy định của Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn. Thực hiện chương trình công tác năm về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở; ngày 14/5, LĐLĐ TP tổ chức Lễ ra mắt thành lập công đoàn cơ sở và ký kết thỏa ước lao động tập thể công đoàn cơ sở Trưởng tiểu học Kim Đồng và Trường mầm non Hoa Sen Montessori. Đồng chí Bùi Thị Thúy Nga, Thành ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ TP; Đồng chí Nguyễn Văn Quýnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP và ông Lê Thành Vinh - Giám đốc công ty TNHH thương mại Thành Vinh đã tới dự.

Quang cảnh lễ ra mắt

Đồng chí Nguyễn Văn Quýnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP đã  công bố Quyết định kết nạp đoàn viên và Quyết định thành lập công đoàn cơ sở

Đồng chí Bùi Thị Thúy Nga - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP đã trao Quyết định đồng thời, phát biểu và giao nhiệm vụ cho BCH công đoàn lâm thời

Nhận thức rõ về công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tầm quan trọng của tổ chức công đoàn; quyền, nghĩa vụ và lợi ích khi tham gia vào tổ chức công đoàn đến các cá nhân tổ chức, đơn vị, Doanh nghiệp và người lao động. Sau khi được tuyên truyền và trong quá trình tự tìm hiểu nhận thấy được quyền và lợi ích lâu dài, thiết thực đối với người lao động và người sử dụng lao động khi tham gia tổ chức công đoàn, Ban lãnh đạo doanh nghiệp và tập thể người lao động Trưởng tiểu học Kim Đồng và Trường mầm non Hoa Sen Montessori đã tự nguyện làm đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Quýnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP đã  công bố Quyết định kết nạp đoàn viên và Quyết định thành lập công đoàn cơ sở. Đồng chí Bùi Thị Thúy Nga - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP đã trao Quyết định đồng thời, phát biểu và giao nhiệm vụ cho BCH công đoàn lâm thời Trưởng tiểu học Kim Đồng Montessori và Trường mầm non Hoa Sen Montessori.

Ông Lê Thành Vinh - Giám đốc công ty TNHH thương mại Thành Vinh phát biểu ý kiến

Cũng tại buổi lễ ra mắt công đoàn cơ sở, đại diện Ban lãnh đạo doanh nghiệp, BCH Công đoàn Trường TH Kim Đồng Montessori, Trường MN Hoa Sen Montessori đã ký kết thỏa ước lao động tập thể. Thỏa ước LĐTT là những nội dung, những quy định trên cơ sở những quy định của pháp luật Việt Nam do người sử dụng lao động và tập thể người lao động (đại diện là BCH Công đoàn cơ sở) trong doanh nghiệp tự thỏa thuận, thương lượng, thống nhất thực hiện. Theo những quy định trong thỏa ước phải có lợi hơn cho người lao động so với pháp luật quy định, đồng thời có tác động tích cực thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Ra mắt BCH công đoàn lâm thời coogn đoàn cơ sở

Ký kết thỏa ước lao động tập thể

Được biết, năm 2022, LĐLĐ TP Móng Cái đã xây dựng chương trình vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn với chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao là thành lập 5 công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên mới nhằm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng phát triển vững mạnh góp phần xây dựng TP Móng Cái ngày càng giàu mạnh và phồn vinh./.


Chụp ảnh lưu niệm cùng công đoàn cơ sở


Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...