LỊCH TỔ CHỨC TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 9 - HĐND PHƯỜNG NINH DƯƠNG KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

20/06/2024 12:05

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 của Hội đồng Nhân dân (HĐND) phường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND phường sẽ tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn phường. 

Lịch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9  - HĐND phường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
Lịch tổ chức hội nghị Đại biểu HĐND phường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri của Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường

Đây là dịp quan trọng để các cử tri đóng góp ý kiến, đề xuất những vấn đề bức xúc và nêu ra những nguyện vọng chính đáng của mình. Các buổi tiếp xúc cử tri là cơ hội để lãnh đạo phường lắng nghe, ghi nhận và giải quyết các vấn đề mà người dân quan tâm. HĐND phường khuyến khích các cử tri tích cực tham gia, đóng góp ý kiến nhằm xây dựng phường ngày càng phát triển, văn minh và hiện đại hơn.

HĐND phường mong nhận được sự tham gia nhiệt tình và ý kiến đóng góp quý báu từ các bậc cử tri trên địa bàn phường

Linh Phạm
Loading...