Lịch trực của Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch xã Bắc Sơn

08/11/2021 09:53

THÔNG BÁO

LỊCH TRỰC CỦA TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG COVID 19

(Từ ngày 08/11-14/11/2021)

 

 

Căn cứ Quyết định số 20-QĐ/ĐU ngày 16/10/2021 của Đảng uỷ xã Bắc Sơn V/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19; Quyết định số 27-QĐ/ĐU ngày 16/10/2021 của Đảng uỷ xã Bắc Sơn về việc ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 xã Bắc Sơn; Thông báo số 07-TB/BCĐ ngày 16/10/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Bắc Sơn về phân công nhiệm vụ cho thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 xã Bắc Sơn; Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 16/10/2021 của UBND xã Bắc Sơn “V/v kiện toàn Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Bắc Sơn; Quyết định số 02/QĐ-TCH ngày 16/10/2021 của TTCH phòng chống, chống dịch COVID-19 về ban hành  Quy chế hoạt động của Trung tâm Chỉ huy;

Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 xã Bắc Sơn thông báo lịch trực Chỉ huy và Bộ phận Thường trực 24/24h cụ thể như sau:

I. Lịch trực tại Trung tâm chỉ huy xã:

Ngày trực

Trực Lãnh đạo/Chỉ huy

Cán bộ công chức

08/11/2021

(Thứ 2)

Ca 1

Lê Văn Hùng

Phó bí thư TT đảng uỷ xã

SĐT: 0969.557.968

Nguyễn Thái Hải

- Công chức Văn phòng - Thống kê

SĐT: 0389.986.388

Ca 2

Vương Đức Cường

Phó chủ tịch UBND xã

SĐT: 0388.883.858

Nguyễn Văn Huân

- Công chức Văn hóa, xã hội

SĐT: 0355.813.715

09/11/2021

(Thứ 3)

Ca 1

Nguyễn Thị Biên Thuỳ

Phó chủ tịch UBND  xã

SĐT: 0389.943.068

Phạm Thị Lượng

- Công chức Tài chính – Kế toán

SĐT: 0833.861.888

Ca 2

Hoàng Thị Chang

Phó bí thư, chủ tịch HĐND

0977.714.811

Đỗ Thị Yến

- Công chức Văn hóa, xã hội

SĐT: 0362.464.875

10/11/2021

(Thứ 4)

 

Ca 1

Vũ Thái Nam

Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã

SĐT: 0905.533.288

Phạm Thuỳ Linh

- Công chức Địa chính – Nông nghiệp – XD - MT

SĐT: 0359.176.516

Ca 2

Đào Thị Vân Anh

Phó Chủ tịch HĐND  xã

SĐT: 0866.110.989

Phạm Văn Hoá

- Công chức Tư pháp- Hộ tịch

SĐT: 0398.588.610

11/11/2021

(Thứ 5)

Ca 1

Nguyễn Thị Biên Thuỳ

Phó chủ tịch UBND  xã

SĐT: 0389.943.068

Phạm Thị Thanh Huyền

- Công chức Văn phòng - Thống kê

SĐT: 0357.897.968

Ca 2

 

Lý Văn Lập

Phó bí thư Đảng ủy  xã

SĐT: 0912.314.624

Phạm Quốc Tuấn

- Công chức Địa chính – Xây dựng – NN - MT

SĐT: 0973.858.966

12/11/2021

(Thứ 6)

Ca 1

 

Lê Văn Hùng

Phó bí thư TT đảng uỷ xã

SĐT: 0969.557.968

Nguyễn Thu Hường

- Công chức Tài chính – Kế toán

SĐT: 0346.986.888

Ca 2

Vương Đức Cường

Phó chủ tịch UBND  xã

SĐT: 0388.883.858

Tằng Quốc Phong

- Bí thư Đoàn thanh niên

SĐT: 0399.734.193

13/11/2021

(Thứ Bảy)

Ca 1

 

Hoàng Thị Chang

Phó bí thư, chủ tịch HĐND

0977.714.811

Trần Văn Lý

- Chỉ huy trưởng BCH QS

SĐT: 0974.271.576

Ca 2

Lý Văn Lập

Phó bí thư Đảng ủy  xã

SĐT: 0912.314.624

Nguyễn Văn Cảnh

- Chủ tịch hội nông dân

SĐT: 0389.345.725

14/11/2021

(Chủ nhật)

 

Ca 1

 

Đào Thị Vân Anh

Phó Chủ tịch HĐND  xã

SĐT: 0866.110.989

Trần Dùng

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

SĐT: 0386.710.791

Ca 2

Vương Đức Cường

Phó chủ tịch UBND  xã

SĐT: 0388.883.858

Giang Đình Lộng

- Chủ tịch UB MTTQ

SĐT: 0333.869.288

 

II. Cơ quan thường trực:

Trạm y tế và Công an xã: Trực tại cơ quan Trạm y tế và Công an xã.

 

III. Thời gian trực và nhiệm vụ

1. Thời gian trực: Ca 1: Từ 7h30 - 19h00; Ca 2: Từ 19h00 - 7h 30 (sáng hôm sau)

2. Ca trực trung tâm Chỉ huy có nhiệm vụ:

- Trực ban tại Trung tâm Chỉ huy, tiếp nhận các thông tin từ các ban, ngành, thôn đơn vị liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID- 19, báo cáo Chỉ huy và chuyển thông tin đến các đơn vị liên quan để xử lý.

- Tổng hợp thông tin báo cáo theo ca trực.

- Các ca trực chủ động kiểm tra địa bàn và công tác phòng chống dịch trên địa bàn  xã.

- Các ca trực chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo trong ca trực (theo sổ trực).

- Đối với các cán bộ, công chức không phải ca trực nếu có việc phát sinh đột xuất (khi được lãnh đạo  xã yêu cầu) phải có mặt tại cơ quan để kịp thời giải quyết, xử lý công việc; để tiện liên lạc đề nghị cán bộ, công chức xã không tắt điện thoại.

Đề nghị các ca trực thực hiện tốt nhiệm vụ. Nếu có vấn đề phát sinh đột xuất thông tin báo cáo cho Chủ tịch UBND  xã biết và chỉ đạo./.

Thái Hải
Loading...