Banner trang chủ

Liên đoàn lao động Thành phố

Liên đoàn lao động thành phố Móng Cái là tổ chức chính trị - xã hội của những người lao động ở thành phố Móng cái chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh, sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Móng cái.

Cơ cấu tổ chức:

Đ/c: Mạc Quang Sơn

Chủ tịch

Đ/c: Nguyễn Văn Quýnh

Phó Chủ tịch

 

Đ/c Nguyễn Thị Ninh

Phó Chủ tịch