Liên hoan tiếng hát khu dân cư Thành phố Móng Cái lần thứ IV, năm 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 29 và 30/10/2021

Thực hiện Kế hoạch của tỉnh Quảng Ninh và Sở VHTT Quảng Ninh về tổ chức Liên hoan văn nghệ các Nhà văn hóa thôn - khu phố văn hóa tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2021. Thành phố Móng Cái đã xây dựng kế hoạch tổ chức Liên hoan tiếng hát khu dân cư thành phố Móng Cái lần thứ IV, năm 2021 và lựa chọn đoàn tham gia Liên hoan văn nghệ các Nhà văn hóa thôn - khu phố văn hóa tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2021. Liên hoan tiếng hát khu dân cư Thành phố Móng Cái lần thứ IV, năm 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 29 và 30/10/2021

Tập luyện chuẩn bị cho Liên hoan tiếng hát khu dân cư Thành phố Móng Cái lần thứ IV, năm 2021

Với chủ đề: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và con người Móng Cái, Quảng Ninh trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển; tình hình kinh tế- chính trị- xã hội trên địa bàn mang tính thời sự (Quy hoạch phát triển khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái; Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Hoạt động đầu tư- thương mại- GPMB….). Đồng thời, biểu dương những tấm gương “Người tốt, việc tốt” trong xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phát huy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Phê phán những  thói hư, tật xấu, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu; Tuyên truyền về nội dung và cổ vũ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong thực tiễn cuộc sống và phong trào xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, các đoàn tham dự liên hoan sẽ thể hiện các tiết mục gồm các thể loại ca, múa, nhạc và tiểu phẩm: Ca (đơn ca, song ca, tốp ca, hợp ca, hát múa phụ họa); Múa (múa đơn, múa đôi, múa tập thể); Nhạc (Độc tấu, hòa tấu); Tiểu phẩm.

Thời gian dự thi của mỗi đoàn tham gia Liên hoan tại Thành phố tối thiểu là 20 phút, tối đa là 25 phút (trong đó tiểu phẩm tối đa 15 phút). Đối tượng dự thi 17 phường, xã thành lập đoàn và xây dựng chương trình tham gia Liên hoan tiếng hát khu dân cư thành phố lần thứ IV năm 2021; mỗi đơn vị tham gia Liên hoan tối thiểu 20 thành viên và không quá 40 thành viên. Thành viên của mỗi đơn vị tham gia Liên hoan phải là những công dân đang sinh sống công tác tại địa phương hoặc đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn. Các diễn viên đang hoạt động tại các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, không được tham gia Liên hoan (không kể nhạc công và các diễn viên đã nghỉ hưu tại địa phương).

Bên cạnh đó, Thành phố sẽ tham gia triển lãm ảnh trong khuôn khổ Liên hoan văn nghệ các Nhà văn hóa thôn - khu phố văn hóa tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2021 nhằm giới thiệu những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, công trình văn hóa tiêu biểu; phản ánh nét đẹp về mảnh đất, con người và những thành tựu xây dựng nếp sống văn minh và đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn Thành phố Móng Cái.

Thời gian tổ chức thi và công diễn từ ngày 29-30/10/2021; Địa điểm tổ chức tại Nhà diễn Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Móng Cái; Công diễn tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Thành phố.

Thông qua liên hoan tiếng hát khu dân cư thành phố Móng Cái lần thứ IV năm 2021 nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; hướng tới kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2021). Đồng thời, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; Khai thác, phát huy tiềm năng văn hoá, nghệ thuật dân gian tiềm ẩn trong đời sống văn hoá của nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố Móng Cái, góp phần xây dựng và bảo tồn kho tàng văn hoá dân tộc của vùng miền trong tỉnh; tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, văn hóa- xã hội thành phố Móng Cái; các hoạt động, sự kiện trong đại của đất nước, của tỉnh và của Thành phố (sự phát triển khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái; các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước….), với mục tiêu “ Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” theo tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW và chương trình hành động của BCH Đảng bộ Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 09/3/2018 của BCH Đảng bộ Tỉnh. Thông qua Liên hoan cấp Thành phố nhằm lựa chọn đoàn xuất sắc tham gia Liên hoan văn nghệ các Nhà văn hóa thôn - khu phố văn hóa tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2021./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...