Lĩnh vực Bảo hiểm Xã hội

04/09/2020 16:14

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Đơn vị cung cấp

Tiếp nhận tại TTHCC

Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (4)

1

 

Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

 

BHXH

 

BHXH Tỉnh, Quận/huyện

2

 

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH

 

BHXH

BHXH Tỉnh, Quận/huyện

3

 

Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế

 

BHXH

BHXH Tỉnh, Quận/huyện

4

 

Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH,BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình

 

BHXH

BHXH Tỉnh, Quận/huyện

Lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (1)

1

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT

 

 

BHXH

BHXH Tỉnh, Quận/huyện

Lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội (15)

1

Giải quyết hưởng chế độ tử tuất

 

BHXH

BHXH Tỉnh, Quận/huyện

2

 

Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu

 

BHXH

BHXH Tỉnh, Quận/huyện

3

 

Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp

 

BHXH

BHXH Tỉnh, Quận/huyện

4

Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát

 

BHXH

BHXH Tỉnh, Quận/huyện

5

Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo QĐ số 52/2013/QĐ-TTg

 

BHXH

BHXH Tỉnh, Quận/huyện

6

 

Giải quyết hưởng chế độ thai sản

 

BHXH

BHXH Tỉnh, Quận/huyện

7

 

Giải quyết hưởng chế độ ốm đau

 

BHXH

BHXH Tỉnh, Quận/huyện

8

 

Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã

 

BHXH

BHXH Tỉnh, Quận/huyện

9

 

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích

 

BHXH

BHXH Tỉnh, Quận/huyện

10

 

Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 

BHXH

BHXH Tỉnh, Quận/huyện

11

 

Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH

 

BHXH

BHXH Tỉnh, Quận/huyện

12

 

Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người hưởng chế độ TNLĐ, BNN một lần, chế độ tử tuất một lần và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng

 

BHXH

BHXH Tỉnh, Quận/huyện

13

 

Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam

 

BHXH

BHXH Tỉnh, Quận/huyện

14

 

Giải quyết hưởng BHXH một lần

 

BHXH

BHXH Tỉnh, Quận/huyện

15

 

Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg

 

BHXH

BHXH Tỉnh, Quận/huyện

Lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH, BHTN (3)

1

 

Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin người hưởng

 

BHXH

BHXH Tỉnh, Quận/huyện

2

 

Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp

 

BHXH

BHXH Tỉnh, Quận/huyện

3

 

Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận

 

BHXH

BHXH Tỉnh, Quận/huyện

Lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT (4)

1

 

Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

 

BHXH

BHXH Tỉnh, Quận/huyện

2

 

Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

 

BHXH

BHXH Tỉnh, Quận/huyện

3

 

Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

 

BHXH

BHXH Tỉnh, Quận/huyện

4

 

Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT

 

BHXH

BHXH Tỉnh, Quận/huyện

 

Loading...