Lời kêu gọi toàn dân hưởng ứng cuộc vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công vụ hỗ trợ, pháo

22/09/2023 08:00
Lời kêu gọi toàn dân thực hiện cuộc vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công vụ hỗ trợ và pháo; tố giác tội phạm
Ban biên tập
Loading...