Lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Hợp tác xã

Ngày 14/10, Tại TP Móng Cái, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Hợp tác xã. Đồng chí Vũ Công Lực - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đã tới dự

Quang cảnh lớp tập huấn

Tại lớp bồi dưỡng, tập huấn, 30 học viên là giám đốc, phó giám đốc, kế toán và thành viên trong hội đồng quản trị của các HTX trên địa bàn Thành phố Móng Cái đã được học tập, nghiên cứu các nội dung theo 4 chuyên đề về quản trị Marketting; nội dung chuyên đề về chuỗi giá trị nông sản, liên kết trong chuỗi giá trị và vai trò của Hợp tác xã, chuyên đề về chính sách hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp; Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch kinh doanh trong hợp tác xã.

Thông qua lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm giúp cho cán bộ Hợp tác xã có thêm kiến thức trong việc thực hiện sản xuất, kinh doanh có hiệu quả góp phần nâng cao vai trò của hoạt động liên kết sản xuất theo hợp đồng giữa nông dân với hợp tác xã và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện có chiến lược và lập kế hoạch kinh doanh nhằm sản xuất, kinh doanh hiệu quả./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...