Móng Cái đánh giá các mô hình sản phẩm sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng

26/05/2023 13:29
Thực hiện Kế hoạch số 116/KH-BTC ngày 30/03/2023, ngày 25/5/2023 Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố Móng Cái năm 2023 tổ chức phỏng vấn, đánh giá các mô hình sản phẩm.

Tham gia cuộc thi có 35 sản phẩm của các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, THPT trên địa bàn Thành phố. Các sản phẩm do chính các em học sinh lên ý tưởng và triển khai thực hiện, tham gia dự thi ở 5 lĩnh vực gồm: Đồ dùng dành cho học tập (các dụng cụ phục vụ cho việc dạy và học); Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông (những sản phẩm, thiết bị, công nghệ, phần mềm tin học phục vụ hoạt động dạy học, lao động sản xuất, đời sống xã hội, quốc phòng an ninh...); Sản phẩm thân thiện với môi trường (những sản phẩm được tạo ra từ các nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, không nguy hại đến sức khỏe, thay thế được các chất liệu độc hại như nhựa, nilon...); Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triến kinh tế (nhằm mục đích bảo vệ hoặc làm giảm thiểu những tác động gâv ô nhiễm môi trường, mang lại hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế xã hội); Các dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ chơi trẻ em và các mô hình, sản phẩm sáng tạo khác (các sản phẩm, đồ dùng dùng trong sinh hoạt gia đình, phục vụ đời sống và các đồ chơi, đổ dùng sáng tạo khác).

Tham gia cuộc thi có 35 sản phẩm của các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, THPT trên địa bàn Thành phố

Để đánh giá các sản phẩm tham gia cuộc thi, Ban giám khảo chấm điểm trên cơ sở các tiêu chuẩn gồm: Ý tưởng mới của sản phẩm; tính sáng tạo của sản phẩm; khả năng áp dụng rộng rãi của sản phẩm vào đời sống và là nguyên vật liệu dễ tìm kiếm; trình độ kỹ thuật và mô hình; điểm ưu tiên và phần phỏng vấn.

Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố Móng Cái năm 2023 đánh giá các mô hình sản phẩm

Cuộc thi nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn thành phố, giúp các em trau dồi kiến thức, khuyến khích nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng sáng tạo; xây dựng và thực hiện ước mơ trở thành nhà sáng chế, nhà khoa học trong tương lai.

Đồng thời cuộc thi cũng tạo cơ hội, điều kiện, môi trường cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn thành phố giao lưu, giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, qua đó thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, Thành phố.

Thông qua cuộc thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ phát triển ý tưởng, sản phẩm; từ đó lựa chọn những đề tài tiêu biểu, xuất sắc để tham dự cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp Tỉnh và toàn quốc.

 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...