Mô hình giúp nhau phát triển kinh tế của Hội CCB phường Hải Yên và Hội CCB xã Hải Sơn

26/06/2023 00:12
Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, thời gian qua các cấp hội CCB TP Móng Cái đã đẩy mạnh việc phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng, đóng góp hiệu quả vào phát triển KT - XH của Thành phố.

Thời gian qua, Thường trực Hội CCB TP đã bám sát chủ trương, định hướng phát triển KT - XH của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy - chính quyền TP tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần đưa phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi phát triển hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Bên cạnh đó, các cấp hội CCB TP Móng Cái đã chủ động tuyên truyền, vận động, tổ chức học tập, nâng cao nhận thức cho hội viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các kế hoạch phát triển KT - XH của tỉnh và TP; xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế nâng cao đời sống, giảm nghèo nhanh, bền vững, vươn lên làm giàu cho hội viên.

Hội CCB TP tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, vận động hội viên phát huy tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ nguồn lực, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và địa phương để xây dựng, phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp, có năng suất, sản phẩm chất lượng, cạnh tranh cao, gắn với bảo vệ môi trường; kết hợp phát triển kinh tế với củng cố QP-AN trên các địa bàn, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn trong tỉnh. đến nay nhiều mô hình giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi được xây dựng và nhân rộng; phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" đã phát huy hiệu quả với nhiều mô hình kinh tế hộ sản xuất kinh doanh tiêu biểu như: Trồng rừng gỗ lớn, mô hình giúp nhau vốn, giống phát triển nuôi cá rô đồng và nuôi ốc nhồi thương phẩm….

Hỗ trợ đồng đội từ 50% vốn, giống ban đầu 

Đồng chí Trần Văn Luyến - Chủ tịch Hội CCB phường Hải Yên vui vẻ cho biết: “Thực hiện NQ của Thành ủy Móng Cái và Hội CCB TP Móng Cái về tiếp tục giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Hội CCB phường Hải Yên đã tuyên truyền, vận động các hội viên xây dựng các mô hình phát triển kinh tế để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên qua quá trình triển khai thực hiện, Hội chúng tôi đã thực hiện chuyển giao về vốn giống và kinh nghiệm sản xuất với 14 mô hình giúp nhau 50% vốn, giống, bước đầu đã có nhiều mô hình thành công và có hiệu quả, sau khi trừ chi phí và hoàn lại tiền vốn, giống ban đầu, các mô hình cho thu nhập từ 70 triệu đến 300 triệu đồng”. 

Đồng chí Trần Văn Luyến - Chủ tịch Hội CCB phường Hải Yên cho biết thêm:“Với tinh thần và nghĩa tình đồng đôi, trong việc thực hiện chương trình kết nghĩa với Hội CCB xã Hải Sơn, từ việc khảo sát, đánh giá và rút kinh nghiệm trao đổi về quy trình cách làm đồng thời giúp 50% vốn, giống, tặng thức ăn ban đầu nhằm tạo động lực để hội viên Hội CCB xã Hải Sơn triển khai thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, đối với 2 mô hình nuôi cá rô đồng và ốc nhồi thương phẩm nếu tuân thủ đúng quy trình và đảm bảo các điều kiện sau 3 đến 4 tháng cho thu hoạch sẽ đem lại giá trị kinh tế cao cho hội viên, Hội CCB phường Hải Yên sẽ đúc rút kinh nghiệm, khảo sát đánh giá và lựa chọn các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao để tiếp tục nhân rộng cho hội viên trên địa bàn nhất là đối với đơn vị kết nghĩa Hội CCB xã Hải Sơn.”

Trước đó, thực hiện chương trình phối hợp hoạt động kết nghĩa và giúp hội viên CCB phát triển kinh tế theo đó, cán bộ, hội viên Hội CCB xã Hải Sơn đã thăm quan, học tập mô hình cho hiệu quả kinh tế cao và mô hình kinh tế trang trại với thế mạnh về nuôi ốc nhồi và cá rô đồng, vừa nhân giống vừa nuôi thương phẩm của ông Chu Quang Việt hội viên Hội CCB phường Hải Yên. Đây là các mô hình phát triển kinh tế, phát huy được lợi thế của đất đai và đem lại giá trị kinh tế cao cho hội viên, ngoài ra việc nhân rộng mô hình thông qua các kỹ thuật và kinh nghiệm trong nuôi trồng có thể chuyển giao và thực hiện “cầm tay chỉ việc” trên tinh thần hỗ trợ đồng đội phát triển kinh tế vươn lên khá giàu và góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.

Thả con giống tại xá Hải Sơn với mô hình nuôi cá rô đồng thương phẩm

Anh Sằn A Sẹc - Phó Chủ tịch Hội CCB xã Hải Sơn cho biết: “ Với sự giúp đỡ kết nối của Hội CCB TP, chúng tôi đã được thăm quan, học tập mô hình phát triển kinh tế của Hội viên CCB phường Hải Yên để nhân rộng tại xã Hải Sơn. Sau thời gian chuẩn bị và được sự hỗ trợ về vốn, giống, khảo sát cơ sở ao nuôi, nguồn nước và thức ăn chăn nuôi ban đầu, tôi đã mạnh dạn đầu tư và đưa mô hình vào sản xuất để nuôi cá rô đồng và nuôi ốc nhồi thương phẩm nhằm đem lại giá trị kinh tế cao.”

Qua việc thăm quan, các hội viên đã nắm được những kiến thức cơ bản trong việc thực hiện các mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao cũng như được chia sẻ những bí quyết về cách thức lựa chọn trồng cây gì phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng ở địa phương, định hướng về nuôi con gì cho giá trị kinh tế cao vừa phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng cũng như đầu ra, cách thức để tiêu thụ các sản phẩm sau khi thực hiện nhân rộng mô hình ở địa phương xã Hải Sơn. 

Qua thực tế, nhiều mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao

Đồng chí Hoàng Văn Long - Chủ tịch Hội CCB TP Móng Cái cho biết: “Thực hiện NQ số 06 ngày 14/5/2021 của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo QP - AN của các xã, thôn khu vực biên giới, hải đảo và thực hiện NQ số 11 của TP Móng Cái về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và NQ của hội CCB khoá VII trong đó có chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, giúp hội viên xoá đói giảm nghèo bền vững. Để thực hiên tốt các chỉ tiêu đó, năm 2023 BCH Hội CCB TP xác định nhiệm vụ trọng tâm đó là nâng cao đời sống của nhân dân nhiệm vụ giúp hội viên phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo với các giải pháp cụ thể đó là chỉ đạo các đơn vị xã, phường trung tâm kết nghĩa với các đơn vị biên giới hải đảo những xã còn khó khăn tiếp cận những cách làm mới với những mô hình phát triển kinh tế từng bước nâng cao đời sống của hội viên; các đồng chí hội viên có điều kiện giúp con giống, vật nuôi và cây trồng giúp nhau về KHKT để phát triển sản xuất; đồng thời, thường xuyên tạo điều kiện giúp vốn, công lao động của các hội viên có điều kiện với phương châm “cầm tay chỉ việc” cho hội viên vươn lên khá giàu đảm bảo chỉ tiêu NQ đề ra”. 

Mô hình nuôi cá rô đồng và nuôi ốc nhồi thương phẩm đã được hội viên Hội CCB xã Hải Sơn triển khai đăng ký nhân rộng nhằm giúp đồng đội vươn lên làm giàu đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, thông qua việc học tập, chia sẻ những kinh nghiệm quý cách làm hiệu quả của các mô hình phát triển kinh tế đã tạo động lực cho hội viên CCB xã Hải Sơn trong việc đẩy mạnh và lan tỏa khát vọng làm giàu cùng chung tay xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trong thời gian tới./. 

Trần Tương - Trần Bình
Trung tâm TT và VH
Loading...