Banner Nông thôn mới

Mô hình nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Phải có bước đi, lộ trình cụ thể để thực hiện có hiệu quả kế hoạch về đích NTM theo tiêu chí mới

Phải có bước đi, lộ trình cụ thể để thực hiện có hiệu quả kế hoạch về đích NTM theo tiêu chí mới


Nhân dân Ninh Dương tích cực bê tông hóa đường nội khu

Nhân dân Ninh Dương tích cực bê tông hóa đường nội khu


Ngỡ ngàng Thán Phún

Ngỡ ngàng Thán Phún


Móng Cái đi đầu xây dựng nông thôn kiểu mẫu

Móng Cái đi đầu xây dựng nông thôn kiểu mẫu


Nói “không” với thực phẩm không nguồn gốc

Nói “không” với thực phẩm không nguồn gốc


Xã Vạn Ninh phải xác định xây dựng NTM và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2017

Xã Vạn Ninh phải xác định xây dựng NTM và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2017


Chung tay xây dựng nông thôn mới xã Hải Xuân năm 2017

Chung tay xây dựng nông thôn mới xã Hải Xuân năm 2017


Nuôi tôm theo tiêu chuẩn VietGAP: Hướng đi mới cho nông dân Móng Cái

Nuôi tôm theo tiêu chuẩn VietGAP: Hướng đi mới cho nông dân Móng Cái


Hải Đông đổi thay từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Hải Đông đổi thay từ chương trình xây dựng nông thôn mới


Nông thôn mới nơi đảo xa

Nông thôn mới nơi đảo xa


Cây Cam Cao Phong trên đất Quảng Nghĩa

Cây Cam Cao Phong trên đất Quảng Nghĩa


Nông thôn mới ở Móng Cái, những cái được từ vùng khó khăn

Nông thôn mới ở Móng Cái, những cái được từ vùng khó khăn


Chuyển đổi đất lúa sang trồng cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao

Chuyển đổi đất lúa sang trồng cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao


Đổi thay ở các xã đảo của Móng Cái

Đổi thay ở các xã đảo của Móng Cái


Ra quân xây dựng Thôn điểm nông thôn mới tại Thôn Đông – xã Vạn Ninh

Ra quân xây dựng Thôn điểm nông thôn mới tại Thôn Đông – xã Vạn Ninh