Banner Nông thôn mới

Mô hình nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Chung tay xây dựng nông thôn mới xã Hải Xuân năm 2017

Chung tay xây dựng nông thôn mới xã Hải Xuân năm 2017


Nuôi tôm theo tiêu chuẩn VietGAP: Hướng đi mới cho nông dân Móng Cái

Nuôi tôm theo tiêu chuẩn VietGAP: Hướng đi mới cho nông dân Móng Cái


Hải Đông đổi thay từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Hải Đông đổi thay từ chương trình xây dựng nông thôn mới


Nông thôn mới nơi đảo xa

Nông thôn mới nơi đảo xa


Cây Cam Cao Phong trên đất Quảng Nghĩa

Cây Cam Cao Phong trên đất Quảng Nghĩa


Nông thôn mới ở Móng Cái, những cái được từ vùng khó khăn

Nông thôn mới ở Móng Cái, những cái được từ vùng khó khăn


Chuyển đổi đất lúa sang trồng cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao

Chuyển đổi đất lúa sang trồng cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao


Đổi thay ở các xã đảo của Móng Cái

Đổi thay ở các xã đảo của Móng Cái


Ra quân xây dựng Thôn điểm nông thôn mới tại Thôn Đông – xã Vạn Ninh

Ra quân xây dựng Thôn điểm nông thôn mới tại Thôn Đông – xã Vạn Ninh


Móng Cái: Đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong nuôi tôm công nghiệp

Móng Cái: Đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong nuôi tôm công nghiệp


Ra quân xây dựng thôn điểm nông thôn mới

Ra quân xây dựng thôn điểm nông thôn mới


Chung tay dọn vệ sinh tại thôn Phình Hồ

Chung tay dọn vệ sinh tại thôn Phình Hồ


Lễ bàn giao công trình tham gia xây dựng nông thôn mới

Lễ bàn giao công trình tham gia xây dựng nông thôn mới


"Tiếp tục linh hoạt, sáng tạo trong cách làm để huy động sự vào cuộc đồng bộ"

"Tiếp tục linh hoạt, sáng tạo trong cách làm để huy động sự vào cuộc đồng bộ"


THÔNG BÁO: Nội dung, thể lệ phát động cuộc thi Sáng tác biểu trưng về Nông thôn mới

THÔNG BÁO: Nội dung, thể lệ phát động cuộc thi Sáng tác biểu trưng về Nông thôn mới