Banner Bầu cử Quốc hội và HĐND

Bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Móng Cái: Cả hệ thống chính trị tập trung cao cho công tác bầu cử

Hướng về cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cùng với các địa phương trong cả nước, cả tỉnh, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp trên địa bàn TP Móng Cái đã và đang tích cực, chủ động triển khai các khâu, các bước tiếp theo của công tác chuẩn bị bầu cử với những bước đi thận trọng, nghiêm túc, đúng quy trình, đề cao trách nhiệm, dân chủ; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn xã hội. Những ngày qua, Uỷ ban Bầu cử Thành phố và các xã, phường đã đẩy nhanh việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến theo quy định… Đồng thời, công tác tuyên truyền được đặc biệt chú trọng, để các cử tri hiểu quyền và nghĩa vụ của mình, lựa chọn bầu được những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri trên địa bàn Thành phố.

 

Công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã và đang được TP Móng Cái tập trung triển khai triển khai nghiêm túc

Công tác chuẩn bị đảm bảo chu đáo, khẩn trương

Công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã và đang được TP Móng Cái tập trung triển khai nghiêm túc, ban hành các văn bản, hướng dẫn cụ thể với tinh thần chủ động, khẩn trương, dân chủ, đúng Luật. Quá trình chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố thực hiện đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, phát huy vai trò của Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên, phát huy tính dân chủ của nhân dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Đến thời điểm này, TP Móng Cái đã hoàn thành các tổ chức phụ trách bầu cử theo đúng quy trình, thành phần và thời gian theo Luật định. Đặc biệt, bước tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử, tổ chức hội nghị hiệp thương được thực hiện một cách dân chủ, công khai. Đến nay, đối với cấp Thành phố, tổng số phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, xã, phường theo điều chỉnh cơ cấu là 102 người, đã nhận đủ 102 hồ sơ ứng cử; Cấp xã, tổng số phân bổ cho các xã, phường theo điều chỉnh cơ cấu là 1085 người, đã nhận đủ 1.085 hồ sơ ứng cử. Hiện tại, Uỷ ban MTTQ Thành phố đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND các cấp bảo đảm theo đúng quy định của luật, phát huy tính dân chủ rộng rãi. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2 được tổ chức ngày 17/3 do Uỷ ban MTTQ Thành phố chủ trì, hội nghị đã biểu quyết, thống nhất lập danh sách sơ bộ gồm 62 người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026 (gấp 2,06 lần số đại biểu được bầu); trong đó đại biểu nữ là 28 người, chiếm 45,16%; người ngoài Đảng 10 người, chiếm 16,13%; trẻ tuổi 24 người, chiếm 38,71%; người dân tộc thiểu số 3 người, chiếm 4,84%; tôn giáo 1 người chiếm 1,61%; đại biểu tái cử 16 người, chiếm 53,3%.

Bện cạnh đó, Ủy ban bầu cử Thành phố và các xã phường đã ấn định đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu ở các đơn vị bầu cử đảm bảo về hình thức văn bản, thời gian theo luật định đồng thời công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo đó, đơn vị bầu cử Thành phố là 10, mỗi đơn vị bầu cử được bầu 03 đại biểu; đơn vị bầu cử các xã, phường là 101, trong đó 11 đơn vị được bầu 5 đại biểu, 31 đơn vị được bầu 4 đại biểu, 57 đơn vị được bầu 3 đại biểu, 02 đơn vị bầu 2 đại biểu. Cùng với đó, UBND Thành phố đã phê chuẩn khu vực bỏ phiếu tại các xã, phường bầu 3 cấp là 109; Ủy ban bầu cử thành phố đã thành lập 10 ban bầu cử đại biểu HĐND các cấp đảm bảo quy định với 110 người; Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã 101 ban với 771 người; Thành lập 109 tổ bầu cử, trong đó có 06 tổ bầu cử của các khu vực bỏ phiếu của Lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn. Số lượng thành viên tổ bầu cử 1.699 người.

Quá trình chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố thực hiện đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, phát huy vai trò của Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên

Song song với đó, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố và các phường, xã đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi người ứng cử công tác hoặc cư trú để lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Thành phố. Đến nay, đã có 80/101 thôn, khu phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cho 594 người; kết quả 594 người đạt trên 50% đồng ý, đủ điều kiện giới thiệu các bước tiếp theo. Bên cạnh đó, theo sơ bộ, tính đến ngày 02/4/2021, tổng số danh sách cử tri trên địa bàn thành phố là 68.681 cử tri. Các xã, phường phấn đấu lập và niêm yết danh sách cử tri xong trước ngày 07/4/2021 (theo quy định trước ngày 13/4/2021).

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với các hình thức đa dạng, hiệu quả.

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần cho cuộc bầu cử được diễn ra thành công tốt đẹp, ngay từ cuối tháng 1/2021, Thành ủy, UBND Thành phố đã ban hành Hướng dẫn, Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; chỉ đạo phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa và 17 xã, phường xây dựng kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử với các hình thức đa dạng, hiệu quả; đồng thời Uỷ ban bầu cử Thành phố đã thành lập các Tiểu ban phục vụ công tác bầu cử, trong đó có tiểu ban tuyền truyền, khánh tiết phục vụ bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Qua triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thành phố đã sản xuất và tiếp sóng, phát sóng các chương trình truyền thanh gồm: đã thực hiện sản xuất và phát sóng các chương trình FM, mỗi tuần 05 chương trình phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (phát lại sáng thứ 7); mở chuyên mục “Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp” trên chương trình phát thanh, thời lượng phát sóng từ 05 - 07 phút, phát vào ngày thứ 05 hàng tuần; tăng thời lượng phát sóng hàng tuần từ 10 - 15 phút về nội dung tuyên truyền bầu cử; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh thôn, khu với 412 lượt phát; lũy tích đến ngày 25/3 là 1.384 lượt, trung bình 02 lượt/ ngày thời gian từ 5-10 phút/ lượt.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Bầu cử với các hình thức đa dạng, hiệu quả. Ảnh: Hải Ninh

Bên cạnh đó, thiết lập Baner với chủ đề “Nhiệt liệt chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; mở chuyên trang về bầu cử trên Cổng thông tin điện tử thành phố; cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử 16 tin, bài và luật, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, sách “Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; đăng tải 04 tin, bài trên trang fanpage DDCI thành phố Móng Cái và các trang mạng xã hội.

Về tuyên truyền trực quan, thành phố đã triển khai, hoàn thành thay mới nội dung 8 mặt pa no, làm 01 tiểu cảnh; treo 1600 lá cờ Đảng và cờ Tổ quốc dọc quốc lộ 18A đoạn từ Km 27 đến Sa Vĩ, treo 750 lá cờ hồng, 56 cờ đuôi cá tại các cụm xuyến, cầu Ka Long, cầu Hòa Bình. Các xã, phường triển khai làm mới 26 pano, 81 băng rôn, 1620 cờ Đảng, cờ Tổ quốc, 277 cờ hồng, 316 cờ chuối, 1.200m cờ dây. Thành phố cũng đã biên soạn, in ấn và cấp phát 10.000 tờ gấp pháp luật về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; tiếp nhận từ Sở Tư pháp và cấp phát 3.150 tờ gấp về bầu cử cho các xã, phường để tuyên truyền tại địa bàn dân cư.

Cùng với đó, thường xuyên theo dõi thông tin dư luận xã hội trên mạng xã hội để kịp thời xử lý các trường hợp đưa tin sai sự thật, nhất là các thông tin liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Thành phố. Tuyên truyền và thông báo rộng rãi tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân biết, tích cự hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.

Để góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố đã phát động đợt thi đua đặc biệt hưởng ứng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Một trong những nội dung của phát động thi đua là mỗi cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Với sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo, cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn Thành phố, cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn TP Móng Cái đang được thực hiện đúng tiến độ, đúng quy trình, sẵn sàng cho các bước tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục

Công đoàn cơ quan Thành ủy - Công đoàn UBND TP và Công đoàn Khối dân vận: Giao lưu cầu lông - bóng bàn

Công đoàn cơ quan Thành ủy - Công đoàn UBND TP và Công đoàn Khối dân vận: Giao lưu cầu lông - bóng bàn


Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố


Khởi công xây dựng tuyến đường vào bãi tập kết rác thải tạm thời xã Vĩnh Trung

Khởi công xây dựng tuyến đường vào bãi tập kết rác thải tạm thời xã Vĩnh Trung


Trang trí, tuyên truyền trực quan bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Trang trí, tuyên truyền trực quan bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026


Kiểm tra công tác tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kiểm tra công tác tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026


TP Móng Cái: Hướng về ngày hội non sông

TP Móng Cái: Hướng về ngày hội non sông


Phát triển văn hoá đọc - nét đẹp trong đời sống xã hội

Phát triển văn hoá đọc - nét đẹp trong đời sống xã hội


Hội LHPN Thành phố: Tích cực, chủ động chuẩn bị cho bầu cử

Hội LHPN Thành phố: Tích cực, chủ động chuẩn bị cho bầu cử


Thành phố địa đầu Móng Cái chuẩn bị cho ngày hội bầu cử

Thành phố địa đầu Móng Cái chuẩn bị cho ngày hội bầu cử


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP Móng Cái

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP Móng Cái


Phường Hòa Lạc: Hoàn thành sớm việc niêm yết danh sách cử tri

Phường Hòa Lạc: Hoàn thành sớm việc niêm yết danh sách cử tri


Thành Đoàn Móng Cái: Hướng về ngày bầu cử

Thành Đoàn Móng Cái: Hướng về ngày bầu cử


Giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý I năm 2021

Giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý I năm 2021


Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử

Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử


MTTQ các cấp TP Móng Cái: Nỗ lực để cuộc bầu cử thành công

MTTQ các cấp TP Móng Cái: Nỗ lực để cuộc bầu cử thành công