Móng Cái: Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

TP Móng Cái đã và đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công theo đúng chỉ đạo của tỉnh. Qua đó, tạo động lực, thu hút đầu tư, phát triển bứt phá kinh tế - xã hội địa phương.

Ngay từ đầu năm 2021, thành phố đã chủ động xây dựng và ban hành chương trình hành động đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn. Theo đó, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là tập trung hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công; thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng và đẩy mạnh quyết toán dự án đầu tư hoàn thành.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng thành phố, cho biết: Từ đầu năm đến nay, Ban tập trung triển khai các dự án đầu tư kế hoạch cơ bản đảm bảo đúng quy định, các nội dung chỉ đạo của UBND thành phố. Đối với các dự án chuyển tiếp, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện quyết toán, đảm bảo giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch; đối với các công trình khởi công mới, các đơn vị xây lắp tập trung cao độ về nhân lực, phương tiện, nguyên vật liệu, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo theo kế hoạch.

Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và phường Hải Hòa kiểm đếm, lập phương án bồi thường GPMB cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án KCN phía Nam sông Lục Lầm.

Để đẩy nhanh tiến độ các công trình, UBND thành phố chỉ đạo BQL Dự án đầu tư và xây dựng, các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, nhất là các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng. Đồng thời đảm bảo mục tiêu ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm.

Dự án đường ven biển liên kết KKT Vân Đồn với KKT Cửa khẩu Móng Cái, đoạn từ cầu Voi đến tỉnh lộ 335 TP Móng Cái (giai đoạn I) được khởi công mới năm 2021, chiều dài tuyến 4,76km, quy mô đường cấp IV đồng bằng, tổng mức đầu tư 352 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Dự án được hoàn thành sẽ kết nối phía Đông của xã Hải Xuân với trục kinh tế du lịch, dịch vụ Trà Cổ - Bình Ngọc; phía Tây sẽ kết nối với khu cảng biển Vạn Ninh - Ninh Dương và các khu vực lân cận khác, đồng thời trong tương lai sẽ hình thành các khu đô thị dọc theo hai bên tuyến đường.

Dự án đường ven biển liên kết KKT Vân Đồn với KKT Cửa khẩu Móng Cái, đoạn từ cầu Voi đến tỉnh lộ 335, đang được đẩy nhanh thi công.

Dự án đang triển khai qua địa bàn xã Hải Xuân, diện tích đất phải thu hồi khoảng 13,2ha với 215 hộ dân của xã bị ảnh hưởng, 5 hộ phải bố trí tái định cư. Để dự án thi công đảm bảo tiến độ, xã đã phối hợp với BQL dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, nắm thông tin của dự án, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tin tưởng của nhân dân. Vì vậy, công tác GPMB dự án được thực hiện thuận lợi, 215 hộ dân đã tự nguyện ký vào biên bản bàn giao trước mặt bằng để thi công dự án, trong đó có 5 hộ tự nguyện hiến đất.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị nhà thầu đang tổ chức làm 4 mũi thi công: 3 mũi thi công phần đắp nền đường K95 và các cống trên tuyến; mũi còn lại thi công phần cầu vượt sông Ka Long và cầu vượt sông Sau. Giá trị giải ngân đến ngày 9/11/2021 đạt 115/200 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2021.

Đến đầu tháng 11/2021, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của thành phố là trên 1.171 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách trung ương và của tỉnh trên 603 tỷ đồng, ngân sách thành phố trên 568 tỷ đồng, phân bổ cho 49 công trình, dự án (28 dự án chuyển tiếp, 21 dự án khởi công mới). Tỷ lệ giải ngân đến ngày 9/11/2021 đạt 62,51% kế hoạch (vốn ngân sách trung ương, tỉnh đạt 80,23%; vốn ngân sách thành phố đạt 43,69%). Thành phố đang phấn đấu đến ngày 31/12/2021 giải ngân trên 90% vốn kế hoạch được giao.

quangninh.gov.vn
Loading...