Móng Cái: Giải quyết dứt điểm những tồn đọng về đất đai

12/10/2022 15:24
Thành phố tăng cường công tác lãnh đạo về quy hoạch, đất đai, xây dựng và GPMB; trong đó tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại về đất đai.
Hơn 200 hộ dân định cư tại khu 9, phường Hải Hòa (Móng Cái) đã gần 20 năm theo dự án di dân của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 nhưng đến nay chưa được cấp GCNQSDĐ.
Hơn 200 hộ dân định cư tại khu 9 (phường Hải Hòa) gần 20 năm nay chưa được cấp GCNQSDĐ.

Thành phố xác định và phân loại 7 nhóm tồn tại, vướng mắc về đất đai đã tồn tại nhiều năm để tập trung giải quyết dứt điểm. Đó là: Cấp đổi giấy CNQSDĐ đối với 1.322 hồ sơ tại phường Ninh Dương; cấp giấy CNQSDĐ cho nhân dân khu 9 (phường Hải Hòa); cấp trùng ô đất tại 2 phường Hải Yên và Trà Cổ; cấp giấy CNQSDĐ cho nhân dân các xã Bắc Sơn, Hải Sơn, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực; giải quyết nhu cầu đất ở cho một số hộ dân có đất nằm trong cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đoạn qua địa bàn phường Ninh Dương; cấp giấy CNQSDĐ tại khu vực Thoi Phi (xã Vạn Ninh) và một số dự án khác.

Để tập trung giải quyết dứt điểm, thành phố chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương tích cực phối hợp, rà soát, giải quyết những vướng mắc để cấp giấy CNQSDĐ cho người dân theo quy định; đề nghị các ngành liên quan của tỉnh quan tâm giải quyết. Theo đó, ngày 24/3/2022, Sở TN&MT có Văn bản số 1508/TNMT-ĐKĐĐ “Về việc giải quyết vướng mắc cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ dân trên địa bàn TP Móng Cái” gửi UBND tỉnh; trong đó có nội dung đề xuất với tỉnh giải quyết vướng mắc tại phường Ninh Dương, tại khu 9 (phường Hải Hòa).

Đối với nội dung cấp trùng ô đất tại các phường Hải Yên, Trà Cổ, thành phố xử lý theo hướng: Đối với các hộ đã được giao đất, hiện đã xây dựng nhà ở và ở ổn định, đề nghị cho phép tiếp tục thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với thửa đất. Đối với các hộ đã có quyết định giao đất, đã được cấp giấy CNQSDĐ nhưng chưa được giao đất ngoài thực địa, giao thành phố tìm quỹ đất sạch để vận dụng cơ chế đền bù bằng ô đất khác cho người sử dụng đất, đảm bảo tương đồng về diện tích và vị trí.

Đối với 68 hộ dân thuộc trường hợp tái định cư dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, đến nay có 15 hộ dân đã tự tìm đất được tái định cư, có nhà ở gắn liền với đất ở ổn định; 18 hộ được bốc thăm tái định cư; 1 hộ chưa tìm được đất tái định cư nhưng không đề nghị hỗ trợ tìm đất để chuyển mục đích sử dụng đất; 34 hộ còn lại không tham gia bốc thăm tái định cư, mà tự tìm các vị trí đất phù hợp để tái định cư theo nguyện vọng của gia đình.

17/67 hồ sơ
17/67 hộ dân khu Thoi Phi (xã Vạn Ninh) đã được cấp giấy CNQSDĐ.

Cùng với đó, thành phố giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh về bồi thường GPMB đối với một số hộ dân nằm trong dự án Khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân II (giai đoạn 1) và dự án Khu đô thị phía Nam cầu Bắc Luân II; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ khu Thoi Phi (xã Vạn Ninh). Qua rà soát, có 67 trường hợp đủ điều kiện cấp  giấy CNQSDĐ; đến nay có 17 hồ sơ đã được thành phố ban hành quyết định công nhận quyền sử dụng đất.

baoquangninh.com.vn
Loading...