Móng Cái lấy mẫu xét nghiệm SARS- CoV-2 cho các công dân chuẩn bị nhập ngũ

Nhằm đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo sức khỏe toàn diện cho các công dân chuẩn bị nhập ngũ năm 2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thành phố Móng Cái tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS- CoV-2 cho các công dân chuẩn bị nhập ngũ. Lãnh đạo TP Móng Cái cũng đã có mặt tại các điểm lấy mẫu, kịp thời động viên, kiểm tra công tác.

Theo đó, hơn 100 công dân Móng Cái chuẩn bị nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2021 đã được tiếp tục kiểm tra sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm SARS- CoV-2 lần 1.

Hơn 100 công dân tham gia lấy mẫu xét nghiệm tại Ban Chỉ huy Quân sự TP Móng Cái 

Toàn bộ quá trình tập trung lực lượng, kiểm tra sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế. Các công dân cũng nêu cao ý thức trong phòng chống dịch bệnh khi thực hiện nghiêm thông điệp 5K và gương mẫu trong tuyên truyền, vận động  gia đình, cộng đồng cùng tham gia công tác phòng chống dịch covid-19.

Tuy chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp tại TP Móng Cái đều triển khai tốt quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đúng quy định. Theo báo cáo, đến thời điểm này, tất cả thanh niên tiếp nhận lệnh gọi nhập ngũ đều sẵn sàng lên đường thực hiện NVQS. Đặc biệt, công tác phòng chống dịch covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho các công dân chuẩn bị nhập ngũ được chú trọng.

Đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Móng Cái

 thăm, động viên, kiểm tra tại  hai xã đảo Vĩnh Thực, Vĩnh Trung

Trong quá trình triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS- CoV-2 lần 1, đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Móng Cái đã trực tiếp thăm, động viên, kiểm tra tại hội đồng nghĩa vụ quân sự hai xã đảo Vĩnh Thực, Vĩnh Trung. Năm nay, xã Vĩnh Thực có 8 công dân nhập ngũ, trong đó Công an 1 đồng chí, Biên phòng  1 đồng chí, Quân đội 6 đồng chí. Xã Vĩnh Trung có 4 công dân nhập ngũ. Toàn bộ các công dân đã có mặt tại Trạm y tế Vĩnh Thực để kiểm tra sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm SARS- CoV-2. Năm 2021, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở hai xã đảo có nhiều chuyển biến tích cực, đúng kế hoạch, đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối.

 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...