Móng Cái: Nỗ lực giải quyết kiến nghị của cử tri

27/12/2022 09:41
Thời gian qua, TP Móng Cái chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương tập trung giải quyết nhanh chóng, dứt điểm các kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề cử tri bức xúc, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo đồng thuận trong nhân dân, góp phần phát triển bền vững.
Kiến nghị của nhân dân khu Tràng Lộ, phường Trà Cổ về đầu tư hệ thống cột điện kéo vào khu dân cư đang được Điện lực Móng Cái xây dựng kế hoạch để giải quyết dứt điểm
Kiến nghị của người dân khu Tràng Lộ (phường Trà Cổ) về đầu tư hệ thống cột điện đang được ngành Điện giải quyết.

Từ đầu năm 2022, Thường trực HĐND thành phố xây dựng chương trình, phân công thực hiện giám sát chuyên đề năm; tích cực kiểm tra đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. HĐND thành phố đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, thông qua mở rộng thành phần, đối tượng cử tri tiếp xúc trực tiếp tại các thôn, bản, khu phố; tăng thời lượng đối thoại, gợi mở để cử tri kiến nghị đúng trọng tâm vấn đề. Thường trực, các ban HĐND thành phố quan tâm chỉ đạo, tổ chức khảo sát, giám sát, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

Ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ 8 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND thành phố, UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành, đơn vị, phòng, ban căn cứ các nội dung kiến nghị tham mưu cho UBND thành phố giải quyết cụ thể theo lộ trình hoàn thành, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Kiến nghị của cử tri về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với người dân khu Thoi Phi, Xã Vạn Ninh đang được TP Móng Cái khẩn trương giải quyết dứt điểm.
Kiến nghị của người dân khu Thoi Phi (xã Vạn Ninh) về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang được TP Móng Cái khẩn trương giải quyết.

Trên cơ sở tổng hợp 42 kiến nghị của cử tri (25 kiến nghị gửi tới kỳ họp thứ 8, 17 kiến nghị từ các kỳ họp trước chưa được giải quyết), Thường trực HĐND thành phố gửi UBND thành phố để ban hành văn bản chỉ đạo, phân công, giao trách nhiệm, thời gian thực hiện cho các phòng, ban và UBND các xã, phường, các cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp xử lý. UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương tập trung rà soát, phân loại để nhanh chóng giải quyết.

Đối với 17 kiến nghị từ các kỳ họp trước, đến nay đã giải quyết dứt điểm được 2 kiến nghị; chỉ đạo làm rõ, giải thích để thông tin tới cử tri 7 kiến nghị; còn 8 kiến nghị đã được chỉ đạo giải quyết nhưng chưa dứt điểm. Đối với 25 kiến nghị gửi tới kỳ họp thứ 8, thành phố đã chỉ đạo giải quyết xong 9 kiến nghị; chỉ đạo làm rõ, giải thích để thông tin tới cử tri 9 kiến nghị; còn 7 kiến nghị đã được chỉ đạo giải quyết nhưng chưa dứt điểm.

TP Móng Cái cũng đang tích cực phối hợp với các sở, ngành chức năng thực hiện đề án giao đất giao rừng, giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri các xã Bắc Sơn, Hải Sơn, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực
TP Móng Cái phối hợp thực hiện giao đất giao rừng theo kiến nghị của cử tri các xã Bắc Sơn, Hải Sơn, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực.

Cử tri đồng tình với phương án giải quyết kiến nghị của UBND thành phố, không có kiến nghị tiếp. Những kiến nghị đã được chỉ đạo nhưng chưa giải quyết dứt điểm do phần lớn đang trong quá trình nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hoặc liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, cần có sự phối hợp thực hiện trong thời gian dài.

Thời gian tới, HĐND thành phố tiếp tục tăng cường vai trò giám sát, trong đó phát huy vai trò, trách nhiệm của các ban của HĐND thành phố. UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo, giải quyết có kết quả các nội dung kiến nghị chưa dứt điểm, xác định thời gian cụ thể, kịp thời thông tin tới các tổ đại biểu HĐND thành phố và cử tri, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

baoquangninh.com.vn
Loading...