Móng Cái: Nâng cao các chỉ số cải cách hành chính

01/07/2024 15:40
Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với chuyển đổi số đã và đang tạo động lực đáng kể, góp phần vào sự phát triển KT-XH nhanh, ổn định của TP Móng Cái.
Giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công TP Móng Cái
Giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công TP Móng Cái

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, TP Móng Cái đã triển khai thành công mô hình cung ứng dịch vụ hỗ trợ công dân theo nhu cầu, góp phần công khai minh bạch, đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC. Công tác tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân được kịp thời, đúng quy trình, quy định thông qua hình thức trực tiếp và fanpage Trung tâm Hành chính công.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác kiểm soát, rà soát TTHC được thực hiện thường xuyên, đảm bảo 100% TTHC được rà soát, chuẩn hóa quy trình giải quyết và được niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời. Quy trình giải quyết được tái cấu trúc, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết, gắn với trách nhiệm của từng bộ phận, từng cán bộ. Việc giải quyết TTHC đảm bảo theo nguyên tắc "5 bước tại chỗ", "5 bước trên môi trường điện tử". Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt. Cấp huyện tiếp nhận 25.490 hồ sơ với 270 TTHC, trong đó hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn qua hệ thống của tỉnh đạt 96,67%, tăng 6,18% so với cùng kỳ năm 2023, trên 98,98% hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến, hồ sơ được số hóa đầu vào đạt 99.64%, tăng 11,87% so cùng kỳ, trả kết quả bản điện tử đạt 84,97%, tăng 51,85%. Cấp xã tiếp nhận 5.052 hồ sơ, trong đó hồ sơ đúng và trước hạn đạt 98,91%, số hóa đầu vào đạt 98%, số hóa kết quả đạt 96,7%.

TP Móng Cái tổ chức hội nghị phân tích các chỉ số CCHC và công bố kết quả xếp hạng các chỉ số của phòng chuyên môn và UBND các xã, phường
TP Móng Cái tổ chức hội nghị phân tích các chỉ số CCHC và công bố kết quả xếp hạng các chỉ số của phòng chuyên môn và UBND các xã, phường

Với tinh thần đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, TP Móng Cái đang quyết tâm cao, phấn đấu thực hiện tốt phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với chuyển đổi số”, trong đó phấn đấu giữ vững vị trí trong nhóm đầu của tỉnh về Chỉ số DGI; cải thiện thứ hạng các chỉ số PAR Index, SIPAS, DDCI, DTI trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Tập trung triển khai các giải pháp thiết thực, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với chuyển đổi số trong cả hệ thống chính trị, các phòng, ban, đơn vị từ thành phố đến các xã, phường. Phấn đấu chỉ số cải cách hành chính năm 2024 đạt từ loại khá trở lên. Thực hiện số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC đạt 100% đối với các thủ tục đủ điều kiện.

Theo đó, thành phố tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là cắt giảm thời gian, tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC để thực hiện trên môi trường điện tử. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, là trung tâm phục vụ. Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch những nội dung người dân quan tâm; kịp thời nắm bắt những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp để có giải pháp khắc phục kịp thời, triệt để, thấu đáo. Nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền với nhân dân, tạo điều kiện để người dân được tham gia, có ý kiến đề xuất vào các hoạt động của chính quyền địa phương.

baoquangninh.vn
Loading...