Móng Cái: Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân theo tiêu chí "hạnh phúc"

13/11/2023 07:55
Thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của thành phố: “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; chất lượng dịch vụ, thương mại, logistics và đời sống nhân dân”, một trong những giải pháp được Móng Cái đề ra là tập trung nâng cao chất lượng đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần nhân dân theo các tiêu chí của “hạnh phúc”.

Theo đó, TP Móng Cái tập trung huy động các nguồn lực để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, y tế, giáo dục, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là vùng biên giới, biển đảo; tiếp tục nâng cấp hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị theo các tiêu chí đô thị loại I, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, hiện đại, xã hội văn minh, văn hoá phát triển... Thành phố đã sớm hoàn thành chương trình xây dựng NTM; hoàn thành Chương trình 135, hoàn thành mục tiêu Đề án 196.

Lãnh đạo TP Móng Cái khảo sát thực tế tại hộ bà Trần Thị Tay (thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn) bàn phương án hỗ trợ, giúp đỡ gia đình (tháng 10/2023). Ảnh: Vi Thu (Trung tâm TT-VH Móng Cái)

Thực hiện Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 30/3/2023 của HĐND tỉnh quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025; Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 27/7/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, TP Móng Cái phấn đấu đến cuối năm 2023 giảm 16 hộ nghèo diện hỗ trợ.

Thành phố cũng đặt mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/1/2021 của Chính phủ; hướng tới giảm nghèo đa chiều bền vững, hạn chế tái nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh, thông tin) nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Đồng thời, phát huy vai trò của hệ thống chính trị các cấp trong thực hiện các chính sách.

Việc bảo đảm an sinh xã hội luôn được TP Móng Cái xác định là nhiệm vụ quan trọng, thực hiện thường xuyên, liên tục trên nhiều lĩnh vực. Các chủ trương, nghị quyết chuyên đề gắn với thực hiện công tác an sinh xã hội bám sát yêu cầu thực tiễn của địa phương và sự chỉ đạo từ cấp tỉnh luôn được chú trọng xây dựng, triển khai. Thành phố thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa ở cơ sở nhất là tại các xã miền núi, vùng xa, hải đảo; rà soát, ưu tiên quy hoạch quỹ đất phục vụ cho phát triển giáo dục, văn hóa, thể thao giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; phát huy hiệu quả việc quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao sau đầu tư; đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng; quan tâm chăm lo phát triển giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Nhờ những giải pháp thực hiện quyết liệt, đến nay nhân dân trên địa bàn Móng Cái cơ bản có mức sống khá trở lên, thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2022-2025. Việc trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề cho lao động nông thôn... đã được lồng ghép triển khai đồng bộ, kịp thời.

Từ đầu năm đến nay, thành phố đã hỗ trợ 1 hộ cận nghèo vay 50 triệu đồng phát triển kinh tế; giới thiệu việc làm cho 16 lao động; hỗ trợ sửa chữa 9 nhà ở với tổng trị giá trên 500 triệu đồng; xây mới 5 nhà, trị giá 350 triệu đồng... Cùng với đó, vận động các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp đỡ đầu 13 trẻ em thuộc hộ cận nghèo với mức 500.000 đồng/trẻ/tháng; hỗ trợ 6 con bò giống trị giá 65 triệu đồng cho 6 hộ cận nghèo; hỗ trợ con giống vật nuôi (gà, lợn, vịt...) trị giá 46 triệu đồng cho 10 hộ cận nghèo; hỗ trợ vật dụng sinh hoạt (trang thiết bị nghe, nhìn...) với trị giá trên 30 triệu đồng. Vận động, kết nối các doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở theo địa chỉ cho 16 gia đình (xây mới 9 nhà, sửa chữa 7 nhà) với tổng số tiền 960 triệu đồng; hiện đã hoàn thành hỗ trợ 13 nhà, đang hoàn thiện 3 nhà...

Lực lượng lao động của thành phố tham gia các hoạt động kinh tế là 75.183 người, trong đó số lao động có việc làm tăng thêm là 3.400 người. công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo (9 tháng năm 2023 khám bệnh 132.000 lượt, tăng 160.221 lượt so cùng kỳ; điều trị nội trú 9.348 lượt, tăng 290 lượt; khám dự phòng tại các trạm y tế là 21.186 lượt). Triển khai quản lý hồ sơ sức khỏe, liên thông và khám lập hồ sơ sức khỏe toàn dân đạt 99,67%.

Để nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công, TP Móng Cái đã tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc về đất đai, GPMB... Qua đó, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân; tỷ lệ hài lòng, niềm tin của nhân dân với hoạt động của chính quyền tiếp tục được nâng cao.

quangninh.gov.vn
Loading...