Móng Cái: Quyết liệt các giải pháp thu ngân sách

13/03/2023 08:22
Ngay từ những tháng đầu năm 2023, TP Móng Cái đã tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để phấn đấu hoàn thành số thu NSNN ở mức cao nhất.

Năm 2023, TP Móng Cái phấn đấu thu NSNN trên địa bàn đạt 1.970,937 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 1.739 tỷ đồng. Để hoàn thành được mục tiêu trên, ngay từ những ngày đầu năm thành phố đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo một cách quyết liệt, xây dựng kịch bản thu ngân sách gắn với các mục tiêu phát triển KT-XH; yêu cầu các phòng, ban, đơn vị có nhiệm vụ thu ngân sách và UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, rà soát các nguồn thu đảm bảo thu đúng, thu đủ. Đồng thời phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định những hành vi trốn thuế; tăng cường đôn đốc công tác thu nợ đọng thuế; tăng cường quản lý tài sản công nhằm khai thác triệt để nguồn thu...

Cán bộ Chi cục Thuế TP Móng Cái hướng dẫn các hộ kinh doanh tại Chợ Móng Cái kê khai thuế.
Cán bộ Chi cục Thuế TP Móng Cái hướng dẫn các hộ kinh doanh tại chợ Móng Cái kê khai thuế.

Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban, xã, phường xác định số thu theo từng tháng, quý, để đảm bảo hoàn thành dự toán; triển khai đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng ngân sách, không để gia tăng số nợ đọng thuế, phí; cương quyết thu hồi quyền sử dụng đất, tài sản của dự án, người nợ NSNN có sử dụng đất, bán tài sản để bù trừ nghĩa vụ nợ NSNN theo quy định...

TP Móng Cái cũng tập trung chỉ đạo ngành chức năng khối cửa khẩu khắc phục những khó khăn, duy trì, ổn định hoạt động XNK. BQL Cửa khẩu quốc tế Móng Cái vận động các doanh nghiệp XNK có trụ sở ở tỉnh ngoài mở chi nhánh trên địa bàn thành phố; tham mưu cho UBND thành phố báo cáo, đề xuất tỉnh có chính sách về phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu cực cửa khẩu để thu hút doanh nghiệp mở tờ khai tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái; phối hợp với UBND các xã, phường biên giới để quản lý doanh thu tính thuế...

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp. Tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp XNK để nắm rõ tình hình khó khăn, cùng trao đổi, thống nhất về phương án lưu thông hàng hóa trong tình hình mới; tăng cường sử dụng trang thiết bị hiện đại trong công tác giám sát hàng hóa, phương tiện. 

Chi cục Thuế thành phố triển khai các biện pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế. Đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng eTax Mobile qua Đoàn thanh niên của chi cục hỗ trợ các hộ kinh doanh sử dụng một cách có hiệu quả, phấn đấu đến 31/3/2023 đạt 100% số hộ kinh doanh quản lý đăng ký thành công tài khoản. Thực hiện rà soát việc lập hóa đơn và kê khai doanh thu từng quý của các tổ chức, doanh nghiệp và hộ cá nhân kinh doanh, đặc biệt là các loại hình nhà hàng, khách sạn, nghỉ dưỡng, tàu chở khách, vận tải, vui chơi giải trí; tiếp tục tăng cường rà soát các hộ kinh doanh thương mại điện tử theo chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh; triển khai và đôn đốc người nộp thuế đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền...

Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu cầu Bắc Luân 2.
Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa nhập khẩu qua Cửa khẩu cầu Bắc Luân II.

Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt để từng cấp, từng đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm Luật Quản lý thuế, chống thất thu, chống trốn thuế và gian lận thương mại; đôn đốc thu hồi nợ thuế, không để gia tăng số nợ đọng thuế, phí; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, yêu cầu các dự án hạ tầng nộp dứt điểm tiền sử dụng đất vào ngân sách.

Qua đó, 2 tháng đầu năm 2023, tổng thu NSNN trên địa bàn thành phố đạt 641,196 tỷ đồng, tăng 54,1% so cùng kỳ; trong đó, thu nội địa đạt 368,449 tỷ đồng, đạt 23,5% dự toán tỉnh giao, đạt 21,2% dự toán thành phố giao và tăng 110,3% so cùng kỳ năm 2022.

baoquangninh.vn
Loading...