Móng Cái: Tập trung cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện

29/01/2024 14:12
Móng Cái đang tập trung đẩy mạnh thực hiện việc chuyển đổi số toàn diện đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030 với những giải pháp trọng tâm, trọng điểm và đồng bộ.
TP Móng Cái
Trung tâm Hành chính công Móng Cái họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Móng Cái chú trọng thực hiện chuyển đổi số đồng bộ trong tất cả các lĩnh vực, như: Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng đến xây dựng thành phố thông minh, từng bước nâng cao hiệu quả cung cấp tiện ích phục vụ phát triển KT-XH, người dân và doanh nghiệp...

Thành phố đã triển khai thành công mô hình cung ứng dịch vụ hỗ trợ hành chính công chất lượng cao theo nhu cầu được tỉnh chỉ đạo nhân rộng; đảm bảo đưa 100% TTHC vào thực hiện tại Trung tâm và cập nhật đầy đủ trên cổng dịch vụ công; công tác tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân đạt kết quả tốt; công tác kiểm tra, giám sát quy trình giải quyết TTHC được đổi mới, tăng cường theo hướng rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm. Giải quyết TTHC đạt kết quả tích cực: Hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 97,03%; cấp xã, phường đạt 98,96%, tăng 0,27% so với năm 2022. Đặc biệt, lĩnh vực đất đai được giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng kéo dài, năng suất lao động bình quân 7,2-9 hồ sơ/người/ngày. Trung tâm Hành chính công thành phố đã hỗ trợ và cấp 2.276 giấy phép đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và hộ kinh doanh, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và vượt thu ngân sách địa phương. Tỷ lệ đánh giá hài lòng và rất hài lòng qua nền tảng số và truyền thống đều đạt 99%.

Nhiều tiện ích của đô thị thông minh, nhất là tiện ích phản ánh hiện trường trên nền tảng Móng Cái Smart, từ dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh điện tử đã được cung cấp, người dân và xã hội được thụ hưởng; 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Các giải pháp phát triển kinh tế số đã đẩy mạnh số hóa hồ sơ, sử dụng hóa đơn, biên lai điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động giải quyết TTHC, y tế, giáo dục, tài chính, thương mại điện tử. Việc áp dụng CNTT trong thực hiện mô hình thực hiện thủ tục và quản lý hải quan tập trung thúc đẩy triển khai cửa khẩu số trong hoạt động XNK... đạt kết quả tích cực.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công Móng Cái
Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công Móng Cái.

Ông Vũ Văn Hoan, Giám đốc Trung tâm Hành chính công TP Móng Cái, cho biết: TP Móng Cái đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trở thành mô hình mẫu và đứng trong nhóm dẫn đầu về phát triển thành phố thông minh và chuyển đổi số toàn diện của tỉnh; hướng tới xây dựng TP Móng Cái là đô thị loại I thông minh, hiện đại vào năm 2030. 

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Móng Cái tiếp tục thực hiện đổi mới mô hình Trung tâm Hành chính công; đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 tạo mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó mật thiết, đều hướng đến mục tiêu đổi mới phương thức quản lý, điều hành của chính quyền và phục vụ nhân dân, người dân, doanh nghiệp là chủ thể, là trung tâm. Thành phố sẽ chỉ đạo sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt quyết tâm chính trị của người đứng đầu là trọng tâm, là nền tảng cốt lõi để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, trong đó tìm điểm “nghẽn” của khâu then chốt để đổi mới, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Thành phố phấn đấu đạt mục tiêu giảm số hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn còn dưới 1%, trong đó lĩnh vực đất đai còn dưới 3%; tỷ lệ đánh giá hài lòng và rất hài lòng đạt trên 99%; số hóa kết quả giải quyết TTHC đạt trên 90%; 100% công việc được xử lý trên hệ thống chính quyền điện tử và có sử dụng chữ ký số… Đưa vào vận hành chính thức nền tảng công dân số thông minh Móng Cái - Smart, hệ thống wifi công cộng miễn phí phục vụ người dân, khách du lịch; có 70% công dân trên địa bàn thành phố kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử mức độ 2...

baoquangninh.vn
Loading...