Móng Cái: Tập trung giải quyết dứt điểm những tồn đọng về đất đai

17/05/2022 10:43
Nhận diện, phân tích đúng, đánh giá đầy đủ những tồn tại về đất đai, cùng với phân tích tình hình đơn thư phát sinh, xây dựng lộ trình giải quyết gắn với trách nhiệm của từng cấp, cá nhân, TP Móng Cái phấn đấu trong năm 2022 cơ bản giải quyết những tồn tại về đất đai trên địa bàn.

Lãnh đạo TP Móng Cái kiểm tra công tác GPMB dự án cải tạo, nâng cấp đường Tỉnh 341 (Quốc lộ 18C) từ Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh (giai đoạn 2).

Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền TP Móng Cái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những tồn tại về đất đai, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Qua đó góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, ổn định tình hình, kêu gọi đầu tư, giúp nhân dân phát triển sản xuất...

Tuy nhiên, thành phố vẫn xác định còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Bên cạnh nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan là cơ bản, vì vậy ngày 2/2/2022, Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU tập trung lãnh đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại về đất đai trên địa bàn thành phố.

TP Móng Cái tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền GPMB năm 2022 cho cán bộ cơ sở 3 xã Hải Tiến, Quảng Nghĩa và Hải Đông. Tháng 4/2022.

Từ Chỉ thị này, UBND thành phố đã xác định và phân loại 7 nhóm tồn tại, vướng mắc về đất đai để tập trung giải quyết dứt điểm. Đó là việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu đất (GCNQSDĐ) đối với 1.322 hồ sơ tại phường Ninh Dương; cấp GCNQSDĐ cho nhân dân khu 9, phường Hải Hòa; việc cấp trùng ô đất tại 2 phường Hải Yên và Trà Cổ; cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp cho nhân dân các xã Bắc Sơn, Hải Sơn, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực; giải quyết nhu cầu đất ở cho một số hộ dân có đất nằm trong cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đoạn qua địa bàn phường Ninh Dương; cấp GCNQSDĐ tại khu vực thôn Thoi Phi, xã Vạn Ninh; giải quyết vướng mắc phát sinh về bồi thường, GPMB đối với một số hộ dân nằm trong dự án Khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân II (giai đoạn 1) và dự án Khu đô thị phía Nam cầu Bắc Luân II.

Những vướng mắc về cấp GCNQSDĐ trong gần 20 năm qua của 102 hộ dân khu Thoi Phi, thôn Bắc, xã Vạn Ninh đang được thành phố Móng Cái giải quyết. Đến nay, đã hướng dẫn cho 67 hộ dân đủ điều kiện lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ đối với các thửa đất đủ điều kiện. Đến nay, các ngành chức năng và xã Vạn Ninh đã hướng dẫn cho 67 hộ dân đủ điều kiện lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ đối với các thửa đất đủ điều kiện.

Để tập trung giải quyết dứt điểm, TP Móng Cái đã xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tạo sự đồng thuận, chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong việc triển khai thực hiện, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Công khai, minh bạch các trường hợp sau rà soát, đủ điều kiện cấp mới, cấp đổi GCNQSDĐ, có lộ trình cụ thể để nhân dân biết, đồng thuận với phương án giải quyết của thành phố.

TP Móng Cái đã chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương tích cực phối hợp, rà soát, giải quyết những vướng mắc để cấp GCNQSDĐ cho người dân theo quy định. Theo đó, Văn phòng Đăng ký QSDĐ TP Móng Cái đã chủ động xây dựng kế hoạch, cử cán bộ nghiệp vụ xuống địa bàn để phối hợp với các xã, phường, đơn vị tư vấn, cung cấp mẫu hồ sơ cho các xã, phường, hướng dẫn tổ chức kê khai, lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho người dân.

Hằng năm, thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác quy hoạch, đất đai, xây dựng để kịp thời xử lý những sai phạm theo quy định, trong đó tập trung vào các vấn đề, các vụ việc ở địa bàn đã có quy hoạch phát triển, phấn đấu giải quyết xong các vi phạm trước khi thực hiện công tác GPMB các dự án. Để tạo đột phá mới trong công tác GPMB, thành phố tăng cường sự lãnh đạo của các cấp, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của hệ thống chính trị, đưa công tác GPMB vào chương trình công tác năm và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cần tập trung chỉ đạo thực hiện. 

TP Móng Cái: Đối thoại giải quyết khiếu nại liên quan đến đất đai của hộ dân khu 3 phường Hải Yên và hộ dân thôn 5 xã Quảng Nghĩa. Ngày 11/5/2022.

Đặc biệt, thành phố quan tâm giải quyết đơn thư, phản ánh khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo, tranh chấp liên quan đến đất đai, bảo đảm quyền và lợi ích của người sử dụng đất theo quy định pháp luật, theo từng nhóm nội dung trên quan điểm, nguyên tắc: “Lấy sự ổn định tình hình là mục tiêu, lấy sự đồng thuận của người dân là động lực”. Làm đến đâu chắc đến đó, không nóng vội, chủ quan duy ý chí; từ dễ đến phức tạp, từ cá nhân đến tập thể; từ thẩm quyền cấp xã, đến thành phố, cấp tỉnh, đảm bảo rõ thời gian, rõ trách nhiệm, đúng quy định của pháp luật, hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp kéo dài, khắc phục tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy chính quyền trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo về đất đai, GPMB...

Quyết tâm và hành động quyết liệt của TP Móng Cái thời gian qua đang dần khắc phục các tồn tại trước đây, tạo nền tảng thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển KT-XH và bảo đảm cuộc sống cho người dân trên địa bàn.

baoquangninh.com.vn
Loading...