Banner tin

Móng Cái: Vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018

Kết thúc kế hoạch năm 2018, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều thách thức đã tác động đến số thu ngân sách, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của Cấp ủy, chính quyền Thành phố, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, thu ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn Thành phố đã có sự bứt phá, đạt 2.438,944 tỷ đồng, tăng 29,3% so cùng kỳ 2017, trong đó thu nội địa đạt 1.117,6 tỷ đồng, tăng 12,3% so cùng kỳ. Đây là cơ sở quan trọng để Thành phố Móng Cái có thêm nguồn lực triển khai các dự án động lực, đảm bảo an sinh xã hội và tạo tiền đề để triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019.

 

Hội nghị gặp mặt, đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp để nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Ảnh: Thu Hằng

Nhìn lại một năm nỗ lực thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của TP Móng Cái cho thấy, các chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể: Tính đến ngày 31/12, tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 2.438,944 tỷ đồng, tăng 29,3% so cùng kỳ 2017; trong đó thu nội địa đạt 1.117,6 tỷ đồng, tăng 34% dự toán tỉnh, tăng 21,7% dự toán thành phố giao và tăng 12,3% so cùng kỳ; thu từ ngành Hải quan đạt 786 tỷ đồng, tăng 64,1% so cùng kỳ. Một số khoản thu đạt và vượt tốc độ bình quân dự toán giao như: Thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 49,7% so với cùng kỳ; Thu ngoài quốc doanh tăng 53,9% so với cùng kỳ; Thuế thu nhập cá nhân tăng 72,6% cùng kỳ; Lệ phí trước bạ tăng 18,5% so cùng kỳ; Tiền cho thuê mặt đất tăng 31,4% so cùng kỳ; Thu phí, lệ phí tăng 5,5% so cùng kỳ....

Về Chi đầu tư phát triển tăng 23,1% so cùng kỳ. Chi đầu tư phát triển được thực hiện theo tiến độ thu tiền sử dụng đất, thu phí hạ tầng cửa khẩu, nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho thành phố theo tiêu chí chấm điểm, chương trình nông thôn mới, chương trình 135, nguồn chuyển nguồn, kết dư ngân sách năm 2017 sang niên độ ngân sách năm 2018, chi tạm ứng đầu tư xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó, chi thường xuyên năm 2018 cũng đã đáp ứng được các nhiệm vụ trong năm, các nhiệm vụ chi thường xuyên của các đơn vị đều bám sát và thực hiện theo dự toán được giao.

Thu từ ngành Hải quan đạt 786 tỷ đồng, tăng 64,1% so cùng kỳ

Để đạt kết quả trên, ngay từ đầu năm, thành phố đã giao kế hoạch thu ngân sách cho UBND các phường, xã, các cơ quan, đơn vị trên cơ sở khai thác triệt để các nguồn thu, đảm bảo cân đối tại chỗ, phát huy tinh thần chủ động tại cơ sở. Đồng thời, tập trung rà soát, tổng hợp đầy đủ, kịp thời những vướng mắc về cơ chế chính sách chưa phù hợp, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách để báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn bảo đảm cơ sở pháp lý để thu đúng, thu đủ các khoản thu vào NSNN. Song song với đó, thành phố thực hiện tốt trong công tác đôn đốc và phối với các các ban ngành của tỉnh trong việc thu nợ đọng tiền sử dụng đất; thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg về bãi bỏ Quyết định 72/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ nên đã bãi bỏ chính sách ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan đến hoạt động thương mại, đầu tư sản xuất và hoạt động kinh doanh; một số dự án cấp bán đất dân cư thực hiện nộp thuế GTGT đơn vị tỉnh ngoài và thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản.

Bên cạnh đó, Thành phố đã chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật thuế đến mọi tổ chức, cá nhân nộp thuế, tạo sự đồng thuận thống nhất cao; giải quyết kịp thời các chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ phí theo quy định hiện hành nhằm hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn; khai thác triệt để các nguồn thu, tận thu; phối hợp với các ngành làm tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại để ổn định thị trường và chống thất thu, nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất, đảm bảo các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của Thành phố. Thành phố cũng đã mở hội nghị để bàn các giải pháp thực hiện kế hoạch thu ngân sách và tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh cũng như các cơ chế, giải pháp thực hiện nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hậu, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Móng Cái, giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất để Móng Cái đạt được mục tiêu thu ngân sách năm nay đó chính là việc tiếp tục huy động tổng lực các ngành liên quan, các xã, phường vào cuộc chống thất thu; khai thác tốt nhất các nguồn thu trên địa bàn. Trong đó các đơn vị đã tập trung vào một số nguồn thu có khả năng thu ngay từ đầu năm và tập trung mạnh mẽ cho các nguồn thu đang là thế mạnh của mình, đó là các nguồn thu từ kinh tế quốc doanh, thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu tiền sử dụng đất, thu tiền cho thuê đất mặt nước…

Thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 49,7% so cùng kỳ (Ảnh: Sản xuất sợi tại Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long)

Theo báo cáo triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 của UBND Thành phố, dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 được giao trên địa bàn: 1.330,5 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa 1.048 tỷ đồng. Để hoàn thành số thu này, Móng Cái sẽ gặp không ít thách thức, tuy nhiên, với số thu trên, Móng Cái không phải không có cơ sở để thực hiện. Bởi những kết quả phát triển kinh tế năm 2018 là cơ sở, tiền đề để Móng Cái có thể cán đích thu ngân sách trong năm 2019, đặc biệt hiệu ứng tích cực của các quy hoạch quan trọng tiếp tục được phát huy, của các dự án động lực, hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng cùng với những kết quả trong đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện 3 đột phá chiến lược…nhằm tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Song song với đó, TP Móng Cái sẽ tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành thu chi ngân sách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước ở tất các cấp, ngành nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thu ngân sách và chống thất thu ngân sách; đảm bảo cân đối thu - chi, nuôi dưỡng nguồn thu, khai thác tối đa nguồn thu; tăng cường công tác quản lý thanh tra thuế; xử lý, thu hồi nợ đọng thuế theo Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế khu vực ngoài quốc doanh, rà soát tổng thể các nguồn thu trên địa bàn để thu thuế, phí, lệ phí...Tổ chức giao đất tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, phấn đấu thu NSNN (thu nội địa) trên địa bàn Thành phố năm 2019 đạt và vượt dự toán tỉnh giao. Triệt để thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để bổ sung chi đầu tư phát triển, bảo đảm chi an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh; ưu tiên bố trí vốn thanh toán các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng và cho các dự án trọng điểm; kiểm soát chặt chẽ không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới; đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao chất lượng lập báo cáo đề xuất, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; khai thác có hiệu quả đối với các công trình, dự án sau khi hoàn thành đầu tư, đưa vào sử dụng. Đẩy mạnh công tác khoán chi hành chính, đấu thầu đặt hàng trong cung cấp dịch vụ công; đẩy mạnh tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp.

Với tinh thần phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2019, sự phối hợp chặt chẽ của ban, ngành, địa phương trong triển khai quyết liệt các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm, tin tưởng rằng năm 2019, Móng Cái sẽ tiếp tục có những bứt phá trong quản lý ngân sách nhà nước để tạo nguồn lực cho đầu tư và phát triển./.

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND TP Móng Cái trực tiếp chỉ đạo công tác phòng dịch tả lợn Châu Phi

Chủ tịch UBND TP Móng Cái trực tiếp chỉ đạo công tác phòng dịch tả lợn Châu Phi


Lễ công bố Quyết định xã Vĩnh Thực đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019

Lễ công bố Quyết định xã Vĩnh Thực đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019


Tập huấn Nghiệp vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và hướng dẫn thực hiện phần mềm quản lý Đại lý BHXH

Tập huấn Nghiệp vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và hướng dẫn thực hiện phần mềm quản lý Đại lý BHXH


Hội Doanh nhân Cựu Chiến Binh TP Móng Cái tổng kết công tác năm 2018

Hội Doanh nhân Cựu Chiến Binh TP Móng Cái tổng kết công tác năm 2018


Hội nghị xúc tiến hoạt động XNK hàng hóa qua cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam), Đông Hưng (Trung Quốc)

Hội nghị xúc tiến hoạt động XNK hàng hóa qua cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam), Đông Hưng (Trung Quốc)


Giải bóng đá thanh niên Công an TP Móng Cái lần thứ III năm 2019

Giải bóng đá thanh niên Công an TP Móng Cái lần thứ III năm 2019


Đại hội đại biểu MTTQ xã Vạn Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội đại biểu MTTQ xã Vạn Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024


Hội thảo tăng cường năng lực và đào tạo tập huấn viên nguồn cho nhóm nòng cốt/ Hội phụ nữ tại Móng Cái

Hội thảo tăng cường năng lực và đào tạo tập huấn viên nguồn cho nhóm nòng cốt/ Hội phụ nữ tại Móng Cái


Hải Yên long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ phường lần thứ X

Hải Yên long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ phường lần thứ X


Móng Cái tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Móng Cái tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019


Móng Cái cụ thể hóa chủ đề công tác năm từ phát triển ngành du lịch

Móng Cái cụ thể hóa chủ đề công tác năm từ phát triển ngành du lịch


Đại hội MTTQ Phường Ninh Dương lần thứ 18

Đại hội MTTQ Phường Ninh Dương lần thứ 18


Móng Cái ra mắt đội TNTN cấp thành phố hỗ trợ nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Móng Cái ra mắt đội TNTN cấp thành phố hỗ trợ nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến


Phát triển thương hiệu khoai Lang Quất Đông

Phát triển thương hiệu khoai Lang Quất Đông