Móng Cái: Xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ cơ sở

Công tác củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng của các cấp HND TP Móng Cái nhiều năm qua. Từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia hiệu quả các phong trào thi đua do các cấp Hội Nông dân (HND) phát động.

HND phường Trà Cổ (TP Móng Cái) phối hợp với Đồn Biên phòng Trà Cổ trao hỗ trợ lợn giống cho hội viên nông dân khó khăn trên địa bàn.HND phường Trà Cổ (TP Móng Cái) phối hợp với Đồn Biên phòng Trà Cổ trao hỗ trợ lợn giống cho hội viên nông dân khó khăn trên địa bàn.

HND TP Móng Cái hiện có 14 cơ sở hội cấp xã, 92 chi hội cấp thôn, khu, với tổng số 8.300 hội viên. Thời gian qua, các cấp HND thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đến đông đảo cán bộ, hội viên nông dân thành phố.

HND thành phố thường xuyên xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng hội viên, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi, tổ hội, gắn với sản xuất và đời sống của người dân.

Để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, HND thành phố chú trọng xây dựng được đội ngũ cán bộ làm công tác hội các cấp có trình độ theo quy chuẩn, tâm huyết với phong trào nông dân. Hằng năm, HND thành phố phối hợp cấp ủy các xã, phường rà soát đội ngũ cán bộ, giới thiệu những cán bộ có năng lực phẩm chất để kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt HND các cấp; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Từ năm 2020 đến nay, HND thành phố đã kếp nạp mới 164 hội viên nông dân.

Cùng với đó, HND thành phố không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, tổ chức rà soát, giao chỉ tiêu thi đua. Năm 2021, thành phố có 5.600 hộ đăng ký SXKD giỏi, trong đó trên 500 hộ đăng ký SXKD giỏi cấp tỉnh.

Cán bộ HND TP Móng Cái tuyên truyền hội viên kê khai y tế, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.Cán bộ HND TP Móng Cái tuyên truyền hội viên khai báo y tế, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

HND thành phố hướng dẫn, triển khai hiệu quả mô hình kinh tế tập thể thông qua các tổ hợp tác, HTX, CLB, chi hội nông dân nghề nghiệp, như: CLB Nuôi lợn Móng Cái, CLB Nuôi tôm thẻ chân trắng, CLB Nuôi lợn Bắc Sơn, Chi hội Nông dân nghề nghiệp nuôi tôm thẻ chân trắng tại xã Vạn Ninh, Chi hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi lợn tại xã Hải Xuân...

HND thành phố thường xuyên vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực chuyển đổi giống, cây trồng, vật nuôi phù hợp, ứng dụng công nghệ cao, liên kết tiêu thụ sản phẩm, như các mô hình: Trồng cây khoai lang, nuôi lợn Móng Cái, nuôi tôm thẻ chân trắng...

Các cấp hội cơ sở bám sát các chỉ tiêu thi đua, tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên đăng ký xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa, tham gia đóng BHXH tự nguyện, duy trì hiệu quả hoạt động "Ngày chủ nhật xanh”; xây dựng mô hình bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu; tham gia các hoạt động chung tay xây dựng NTM, giảm nghèo ở địa phương; đặc biệt thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo sản xuất trong trạng thái bình thường mới.

Các phong trào thi đua trong nông dân được duy trì, triển khai đồng bộ, toàn diện từ thành phố đến cơ sở đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

 

baoquangninh.com.vn
Loading...