Móng Cái chấp hành tốt các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

Mặc dù là địa bàn có nhiều cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC nhưng những năm qua, Móng Cái đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về PCCC. Đây là thông tin được khẳng định tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2020 của Thường trực HĐND TP Móng Cái đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Thông báo kết luận số 210b/TB-HĐND ngày 10/9/2018 của HĐND Thành phố về giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Đồng chí Dương Thị Huệ, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái chủ trì.

2 năm qua, Móng Cái đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của cấp trên về tăng cường phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ . Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lí vi phạm các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được thực hiện nghiêm túc; công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy được chú trọng, thường xuyên đổi mới về nội dung hình, thức tuyên truyền. Lực lượng Công an thành phố đã làm tốt vai trò tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; UBND các xã, phường tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, tập trung lực lượng, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; công tác kiểm tra, hướng dẫn an toàn về phòng cháy, chữa cháy đảm bảo theo quy định; kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục dứt điểm các sơ hở tồn tại thiếu sót về PCCC; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về PCCC theo quy định của pháp luật. Do vậy tình hình cháy, nổ không có nhiều diễn biến phức tạp, không để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng.

Phiên họp thường kỳ tháng 9/2020 của Thường trực HĐND TP Móng Cái

Tính đến 31/8/2020, Móng Cái có 480  cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. (bao gồm: Cấp tỉnh quản lý: 34 cơ sở, gồm các cơ sở trong khu công nghiệp, nhà cao tầng, kho tàng, bến bãi; Công an thành phố quản lý: 446 cơ sở). Trong 2 năm , Móng Cái đã tổ chức thanh tra, kiểm tra, phúc tra công tác PCCC đối với 1280 lượt cơ sở, có  2518 kiến nghị khắc phục sơ hở thiếu sót về PCCC; xử phạt vi phạm hành chính 150 trường hợp, ban hành 01 công văn kiến nghị về công tác PCCC đối với các cơ sở giáo dục. Thành phố xảy ra 08 vụ cháy dân sự, thiệt hại khoảng 11.396.000.000 đồng. Địa bàn xảy ra cháy chủ yếu tại khu vực thành thị; khu vực kinh tế xảy ra cháy chủ yếu là kinh tế tư nhân và nhà dân.

Hiện toàn thành phố đã kiện toàn 103 tổ, đội dân phòng với 746 đội viên tại 17/17 xã, phường, 446 đội PCCC cơ sở với 1.689 đội viên và đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia trong công tác PCCC và xây dựng được phong trào toàn dân PCCC .


Cảnh sát PCCC Công an TP Móng Cái tham gia diễn tập PCCC CHCH tại Chợ Trung tâm 

Các nội dung kiến nghị theo thông báo kết luận số 210b/TB-HĐND ngày 10/9/2018 của HĐND Thành phố về giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đến nay đã cơ bản được thực hiện tốt, trong đó, Móng Cái đã quan tâm trang bị bổ sung các phương tiện, thiết bị PCCC&CNCH hiện đại; tăng tỉ lệ thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với các cơ quan, đơn vị thuộc diện cơ sở nguy hiểm cháy, nổ trên địa bàn tăng 22,1% so với thời gian trước; bổ sung các quy hoạch có liên quan đến PCCC đảm bảo đồng bộ, khả thi; củng cố, kiện toàn  Ban Chỉ huy PCTT, TKCN cấp thành phố, cấp xã, phường; tăng cường công tác xã hội hóa đầu tư cho hoạt động PCCC...

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...