Móng Cái chuẩn bị chu đáo nhân sự đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở

30/06/2022 16:56
Sau thành công của cuộc bầu cử trưởng thôn, khu theo quy trình nhân sự “Dân tin - Đảng cử”. Hiện nay, công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 đang được các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trên địa bàn TP Móng Cái tập trung tiến hành khẩn trương, khách quan, khoa học, nghiêm túc, chất lượng. Trong đó, công tác chuẩn bị nhân sự được cấp ủy các cấp đặc biệt chú trọng, xác định là khâu then chốt và là yếu tố quyết định xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Việc tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn, khu thông qua quy trình nhân sự “Dân tin - Đảng cử” là bước chuẩn bị quan trọng cho đại hội các chi bộ thôn, khu nhiệm kỳ 2022-2025 vào ngày 3/7 tới đây

Đảng bộ xã Hải Tiến hiện có 15 Chi bộ trực thuộc với tổng số 165 đảng viên, trong đó có 09 chi bộ Thôn. Để phát huy vai trò của các chi bộ trực thuộc, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ theo đúng Điều lệ Đảng, thống nhất, xuyên suốt, theo đúng hướng dẫn của Tỉnh và Thành phố, Đảng ủy xã Hải Tiến đã tập trung chỉ đạo các Chi bộ xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết, báo cáo kiểm điểm hoạt động của Chi ủy các chi bộ. Chỉ đạo các chi bộ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các đảng viên, các đơn vị liên quan để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Báo cáo tổng kết, báo cáo kiểm điểm của Chi ủy đảm bảo chất lượng, có tính khái quát, mang tính tổng kết thực tiễn. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị tại 15 chi bộ trực thuộc cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Tiến, cho biết: “Để báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, đề án nhân sự của các cấp ủy chi bộ được đầy đủ, bài bản, chi tiết, sát với tình hình thực tiễn, Đảng ủy xã đã tiến hành duyệt rất kỹ, đồng thời bám sát đề cương hướng dẫn của cấp trên để chỉ đạo các chi bộ hoàn thiện. Ngoài ra, Đảng ủy xã cũng phân công các đồng chí ủy viên trong đảng ủy trực tiếp phụ trách từng chi bộ, phân công CBCC là đảng viên dự sinh hoạt tại các chi bộ; hỗ trợ, hướng dẫn cho các chi bộ hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị để đảm bảo tổ chức thành công Đại hội chi bộ theo đúng quy định. Đặc biệt, để triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, với tinh thần "Dân tin - Đảng cử", Đảng ủy xã Hải Tiến đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi ủy, chi bộ thống nhất thực hiện quy trình lựa chọn nhân sự, giới thiệu đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín ứng cử, đề cử để nhân dân bầu làm trưởng thôn trước, sau đó tiến hành đại hội chi bộ và giới thiệu đồng chí vừa trúng cử trưởng thôn để bầu bí thư chi bộ”.

Đồng chí Hoàng Đức Phượng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 3, phường Trần phú cho biết: Chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ và bầu Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 trên tinh thần “Dân tin - Đảng cử”, thời gian qua, Chi bộ 3 đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và người dân nắm được ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu và nhiệm vụ của đại hội chi bộ, từ đó có nhận thức sâu sắc hơn về vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, các cấp chính quyền ở địa phương. Chi ủy, Chi bộ thực hiện đúng quy trình lựa chọn, giới thiệu đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín để nhân dân bầu làm Trưởng khu vào ngày 5/6 vừa qua. Ngày 3/7 tới đây, chi bộ sẽ tiến hành đại hội, đồng thời giới thiệu các đồng chí trúng cử Trưởng khu, phó trưởng khu để các đảng viên bầu vào chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ. Về nhân sự ứng cử chi ủy chi bộ khóa mới đều là những người có đức, có uy tín, tâm huyết, năng lực nổi trội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm”.

Thường trực Thành ủy kiểm điểm công tác bầu trưởng thôn, khu phố và chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội chi bộ thôn, khu nhiệm kỳ 2022-2025

Nhiệm kỳ 2022-2025, TP Móng Cái có 100 chi bộ thôn, khu phố trực thuộc 17 đảng bộ xã, phường. Ngày 5/6 vừa qua, việc bầu cử trưởng thôn, khu phố đã đồng loạt được tổ chức trên toàn Thành phố thông qua bầu dân chủ, do dân chọn, xuất phát từ nhân dân. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các cử tri TP Móng Cái đã trực tiếp bầu 100 trưởng thôn, khu phố là những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất, có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhiệt tình, tâm huyết với công tác ở cơ sở. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho đại hội các chi bộ thôn, khu nhiệm kỳ 2022-2025 vào ngày 3/7 tới đây. Hiện, các chi bộ thôn, khu phố trực thuộc 17 Đảng bộ xã, phường trên địa bàn Thành phố cũng đã cơ bản chuẩn bị xong các điều kiện để tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025, nhằm tiếp tục thực hiện mô hình “Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố” thông qua quy trình nhân sự “Dân tin - Đảng cử”.

Đảng bộ thành phố Móng Cái hiện có 245 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đủ thời gian đại hội (trong đó: Chi bộ thôn 56 chi bộ; Chi bộ khu phố 44 chi bộ; Chi bộ trường THCS, Tiểu học, Mầm non 49 chi bộ; Chi bộ Công an xã-phường 17 chi bộ; Chi bộ Quân sự xã – phường 15 chi bộ; Chi bộ trạm y tế xã 05 chi bộ; Chi bộ cơ quan hành chính 27 chi bộ; Chi bộ trực thuộc đảng bộ đơn vị sự nghiệp 08 chi bộ; Chi bộ trực thuộc đảng bộ Công an, Quân sự 14 chi bộ; Chi bộ trực thuộc đảng bộ danh nghiệp ngoài khu vực nhà nước 10 chi bộ). 

Để đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 18/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025, Thành ủy Móng Cái đã ban hành Công văn số 733-CV/TU ngày 30/5/2022 về chỉ đạo tổ chức bầu trưởng thôn, khu phố và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025 để chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở thực hiện, đồng thời đã gửi các văn bản, hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến các đảng bộ cơ sở. Trong đó, tập trung chỉ đạo Đảng bộ các xã, phường quan tâm thực hiện công tác bầu cử trưởng thôn, khu phố gắn với đại hội chi bộ và thống nhất tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc tại 100 thôn, khu phố vào 01 ngày (ngày 03/7/2022). Đồng thời tiếp tục đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chi bộ; coi trọng chất lượng, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của chi bộ, của cán bộ, đảng viên và nhân dân; triển khai hiệu quả mô hình “Dân tin - Đảng cử” ở thôn, khu phố.

Hiện, các chi bộ thôn, khu phố trực thuộc 17 Đảng bộ xã, phường trên địa bàn Thành phố cũng đã cơ bản chuẩn bị xong các điều kiện để tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Đồng chí Vũ Thị Thanh Thảo, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ Thành phố cho biết: “Bám sát tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu và quy trình thực hiện Công tác nhân sự đại hội tại các văn bản, chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, Thành phố; các đảng bộ cơ sở đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiến hành rà soát nhân sự cấp ủy đương nhiệm, nguồn quy hoạch để xây dựng đề án nhân sự, dự kiến cấp ủy khóa mới về số lượng, cơ cấu thành phần, tỷ lệ theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo.  Đối với đảng bộ các xã, phường: 100/100 thôn, khu phố xây dựng phương án giới thiệu nhân sự bầu trưởng thôn, khu phố đồng thời giới thiệu bầu Bí thư chi bộ sau khi trúng cử chức danh trưởng thôn, khu phố đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Đối với Đảng bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước, lực lượng vũ trang: Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự tham gia chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 bằng hình thức phiếu kín. 100% nhân sự được giới thiệu bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương, Tỉnh; bảo đảm cơ cấu thủ trưởng cơ quan là Bí thư chi bộ. Hiện nay, có 183 chi bộ dự kiến bầu ban chỉ ủy; 62 chi bộ dự kiến bầu Bí thư và Phó Bí thư. 100% các chi bộ trực thuộc tiến hành bầu trực tiếp Bí thư chi bộ tại đại hội”.

Trên tinh thần phát huy dân chủ, trí tuệ của cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân, dự thảo văn kiện đại hội các chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở đều được tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, trong cán bộ, đảng viên để đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022. Từ đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới, đảm bảo sát thực tiễn, có tính khả thi cao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Móng Cái lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố, Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền Thành phố cho biết: “Đảng ủy Cơ quan chính quyền Thành phố có 22 Chi bộ trực thuộc với tổng số 339 đảng viên, để chuẩn bị tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, ngày 22/3/2022, Đảng ủy Cơ quan chính quyền Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 06-KH/ĐU chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo đúng quy định, tiến độ và chất lượng… Trong đó, công tác xây dựng các văn kiện Đại hội và công tác nhân sự bầu cử tại Đại hội phải thể hiện tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết của mỗi Chi bộ. Công tác bầu cử phải được chuẩn bị chu đáo, công phu. Ban kiểm phiếu, tổ giúp việc phải được lựa chọn từ những đồng chí có kinh nghiệm, kỹ năng và được bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ. Ngoài việc chuẩn bị chu đáo về mặt tổ chức, các báo cáo, tham luận tại đại hội; Đảng ủy cũng chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các đảng viên phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ để bầu ban chi ủy khóa mới và bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư chi bộ ngay tại đại hội; đồng thời bảo đảm cơ cấu thủ trưởng cơ quan là Bí thư chi bộ. Đến thời điểm này, các Chi bộ trưc thuộc Đảng ủy Cơ quan chính quyền Thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, ngày 2/7/2022, Chi bộ BQL Dự án đầu tư xây dựng sẽ tiến hành Đại hội chi bộ điểm, dự kiến đến hết ngày 9/7/2022, 22 chi bộ trực thuộc sẽ hoàn thành đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025”.

Với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, kỹ lưỡng từ những bước khởi đầu cùng với với việc phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, tin tưởng đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trên địa bàn TP Móng Cái sẽ diễn ra thành công

Với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, kỹ lưỡng từ những bước khởi đầu cùng với với việc phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, tin tưởng đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trên địa bàn TP Móng Cái sẽ diễn ra thành công, đảm bảo đúng thời gian, đúng quy định Điều lệ Đảng, trong đó đặc biệt là công tác nhân sự, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng; góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, từng bước xây dựng TP Móng Cái trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, cảng biển trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh và cả nước.  

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...