Móng Cái đã thu nhận Định danh mức 2 đạt 35.028 trường hợp

25/11/2022 16:57
Thực hiện Đề án số 06/ĐA-CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, TP Móng Cái đang tích cực đẩy nhanh các phần việc, trong đó có công tác cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử.

Tại buổi cấp tài khoản định danh điện tử cho CBCS Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái tại trung tâm hành chính công TP Móng Cái vào buổi tối, chỉ trong khoảng một giờ đồng hồ, toàn bộ công dân đã được cấp thành công tài khoản định danh điện tử, được hướng dẫn kích hoạt thành công ứng dụng VNeID. 

CBCS Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái tập trung tại Trung tâm hành chính công thành phố để được cấp định danh điện tử 

Đây chính là hoạt động thường xuyên được Công an TP Móng Cái duy trì không chỉ vào giờ hành chính tại Trung tâm hành chính công mà còn bố trí cả ngày nghỉ, buổi tối, duy trì các tổ lưu động tới các xã, các gia đình có người ốm đau, tàn tật không thể di chuyển. 

Với nhiều nỗ lực, đến nay, toàn thành phố đã thu nhận 35.028 trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân mức 2 trong tổng số chỉ tiêu giao là 82.890 trường hợp. 

Toàn bộ các quy trình được thực hiện rất khẩn trương, tiện lợi 

Được biết, thực hiện Đề án số 06/ĐA-CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, TP Móng Cái đang tích cực đẩy nhanh các phần việc. Bám sát chỉ đạo của tỉnh, Tổ công tác Đề án 06 Thành phố, các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động tham mưu cho Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là: tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số; thực hiện cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử, làm sạch dữ liệu dân cư; nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công thiết yếu gắn với công tác số hóa, ký số hồ sơ và thực hiện thanh toán trực tuyến; Tăng cường công tác tuyên truyền; tổ chức, định hướng hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng.

Hiện toàn thành phố đã có 101 Tổ công nghệ số cộng đồng (gồm 100 tổ công nghệ số cộng đồng của 100 thôn, khu và 01 tổ công nghệ số của doanh nghiệp - Texhong), bao phủ 17/17 xã, phường với sự tham gia của 696 thành viên. Thành phố đã triển khai 18/25 DVC Thiết yếu trên địa bàn; Tích cực thực hiện các nội dung “làm sạch” dữ liệu dân cư và đang tập trung lực lượng ở mức cao nhất, khẩn trương nhất để thu nhận định danh điện tử cho các trường hợp đang có mặt trên địa bàn có khả năng cấp được nhưng chủ yếu do già yếu, ốm đau bệnh tật,...chưa đến cơ quan Công an làm thủ tục… góp phần đảm bảo quyền lợi của người dân khi sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022.

Thu Hằng - Nguyễn Đức
Trung tâm TTVH
Loading...