Banner tin

Móng Cái đạt trung bình 16,5/20 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo từ UBND TP Móng Cái, đầu năm 2018 tổng số tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của 9 xã nông nghiệp trên địa bàn đạt trung bình 16,2 tiêu chí, 45,3 chỉ tiêu. Đến 10/7/2018 các xã đạt trung bình 16,5/20 tiêu chí; 46,5/53 chỉ tiêu (tăng 0,35 tiêu chí; 1,25 chỉ tiêu so với đầu năm 2018).

Trong đó, tốc độ gia tăng tiêu chí cao nhất là xã Bắc Sơn đạt 16 tiêu chí (xã Khu vực II), Hải Xuân 17/20 tiêu chí (khu vực I), một số xã chưa có sự gia tăng tiêu chí so với đầu năm 2018 (Quảng Nghĩa, Hải Đông, Hải Sơn). Trong 6 tháng đầu năm 2018, Thành phố tập trung thực hiện nhằm đạt mục tiêu 03 xã (Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Thực) đạt chuẩn NTM năm 2018; 04 xã cơ bản đạt chuẩn năm 2016 (Hải Xuân, Hải Đông, Hải Tiến, Quảng Nghĩa) đạt chuẩn theo bộ tiêu chí NTM năm 2018; 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (Vạn Ninh, Vĩnh Trung) thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo chỉ đạo của tỉnh; thực hiện xây dựng khu dân cư (thôn) NTM kiểu mẫu, vườn mẫu. Hiện trên địa bàn các xã đã triển khai thực hiện 21 thôn kiểu mẫu và 122 vườn mẫu (trong đó năm 2017 đăng ký 12 thôn, 22 vườn mẫu, năm 2018 đăng ký 9 thôn, 100 vườn mẫu).

Nông dân Hải Đông tích cực phát triển sản xuất          

 Tổng số kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa hỗ trợ xây dựng thôn kiểu mẫu của 09 xã đến nay là 1.353,9 triệu đồng, trong đó 755 triệu đồng tiền mặt và 598,9 triệu đồng bằng ngày công lao động, hiện vật, đóng góp của cộng đồng dân cư quy ra tiền.

Năm 2018, tổng nguồn vốn ngân sách hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Móng Cái là 37.760 triệu đồng.

Theo kế hoạch, từ nay tới tháng 8/2018 mỗi xã ở Móng Cái sẽ có 10 hộ mẫu đạt chuẩn làm tiền đề để nhân rộng trên địa bàn, phấn đấu hết năm 2018 hoàn thành 100 vườn mẫu. Đối với nguồn vốn ngân sách hỗ trợ chương trình, phấn đấu giải ngân 50% trong tháng 8/2018 và hoàn thành 100% vào 30/11/2018. Cùng với đó, TP Móng Cái sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nhân dân nhận thức rõ, phát huy vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới.

Tin cùng chuyên mục

Sơ kết công tác Hội thành phố Móng Cái 9 tháng đầu năm 2019

Sơ kết công tác Hội thành phố Móng Cái 9 tháng đầu năm 2019


Gần 100 cán bộ quản lý, giáo viên Móng Cái sử dụng thuần thục bình bột chữa cháy

Gần 100 cán bộ quản lý, giáo viên Móng Cái sử dụng thuần thục bình bột chữa cháy


Triển khai kế hoạch chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2025

Triển khai kế hoạch chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2025


Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh Karaoke

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh Karaoke


Tặng ngay 100.000đ cho 10.000 khách hàng thực hiện nộp thuế qua Agribank

Tặng ngay 100.000đ cho 10.000 khách hàng thực hiện nộp thuế qua Agribank


Cơ hội nhận ưu đãi “khủng” khi mở tài khoản và sử dụng dịch vụ của Agribank

Cơ hội nhận ưu đãi “khủng” khi mở tài khoản và sử dụng dịch vụ của Agribank


Giải quyết dứt điểm 51 ô đất hợp thức hóa sai

Giải quyết dứt điểm 51 ô đất hợp thức hóa sai


Giao ban Khối MTTQ và các đoàn thể CTXH 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019

Giao ban Khối MTTQ và các đoàn thể CTXH 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019


Thực tập phương án chữa cháy cửa hàng xăng dầu

Thực tập phương án chữa cháy cửa hàng xăng dầu


Hội nghị tuyên truyền triển khai đề án điều trị cai nghiện ma túy bằng Cedemex

Hội nghị tuyên truyền triển khai đề án điều trị cai nghiện ma túy bằng Cedemex


Điều tra, rà soát hộ nghèo và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2019

Điều tra, rà soát hộ nghèo và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2019


TP Móng Cái: Hiệu quả từ thực hiện cơ chế đặt hàng

TP Móng Cái: Hiệu quả từ thực hiện cơ chế đặt hàng


TP Móng Cái đủ điều kiện công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM

TP Móng Cái đủ điều kiện công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM


Móng Cái phát huy lợi thế dịch vụ logistics

Móng Cái phát huy lợi thế dịch vụ logistics


2 Phó Trưởng phòng Tài nguyên môi trường được bổ nhiệm thông qua thi tuyển

2 Phó Trưởng phòng Tài nguyên môi trường được bổ nhiệm thông qua thi tuyển