Banner tin

Móng Cái đẩy mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

Móng Cái đẩy mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ảnh: Thu Hằng

Trong những năm qua, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư trên địa bàn Thành phố Móng Cái luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo kịp thời, tổ chức thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh. Thành ủy Móng Cái bố trí phòng tiếp công dân tại Trụ sở để tiếp công dân, UBND Thành phố bố trí Trụ sở Tiếp công dân đảm bảo cơ sở vật chất theo quy định. Chủ tịch UBND Thành phố tiếp công dân định kỳ 2 lần/tháng tại Trụ sở Tiếp công dân vào các ngày 01 và 15 hàng tháng (hoặc ngày làm việc kế tiếp nếu trùng vào ngày nghỉ, lễ, tết), Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp công dân định kỳ vào thứ 5 hàng tuần, Ban tiếp công dân Thành phố và UBND các xã phường chủ động tiếp công dân thường xuyên, đột xuất theo chức năng nhiệm vụ. Hàng tháng, UBND Thành phố đều tổ chức kiểm điểm kết quả giải quyết các vụ việc đơn thư phát sinh đã giao cho các cơ quan, đơn vị theo quy định. Hàng năm, UBND Thành phố tiến hành thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các xã phường trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư.

Các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được phân loại, thụ lý và xem xét giải quyết đảm bảo về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định pháp luật trong đó luôn tạo điều kiện cho Luật sư, người trợ giúp pháp lý, người đại diện cho người khiếu nại tham gia để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người khiếu nại, đồng thời nâng cao hiệu quả đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, tăng cường công tác giám sát phản biện của các đoàn thể, chính trị xã hội, đảm bảo tính công khai, dân chủ. UBND Thành phố thường xuyên rà soát và chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc đơn thư tồn đọng, phức tạp kéo dài theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ban tiếp công dân Thành phố và UBND các xã phường chủ động tiếp công dân thường xuyên, đột xuất theo chức năng nhiệm vụ. Ảnh: Thu Hằng

Theo báo cáo, từ đầu năm 2019 đến nay Thành phố đã tham gia tiếp được 60 lượt công dân = 46 vụ việc (giảm 06 số lượt và 09 vụ việc so với cùng kỳ) (trong đó, lĩnh vực đất đai 34 vụ việc; bồi thường GPMB 13 vụ việc); tổ chức 20 cuộc đối thoại giải quyết đơn thư và cưỡng chế thu hồi đất; đã tiếp nhận, phân loại và xử lý tổng số đơn là 20 đơn = 20 vụ việc (giảm 18 đơn, 18 vụ so với cùng kỳ).

Để chủ động nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trên địa bàn Thành phố Thường trực Thành ủy Móng Cái đã ban hành Quyết định số 758-QĐ/TU ngày 26/3/2019 chỉ đạo thành lập các tổ công tác rà soát trong đó có lĩnh vực giải quyết đơn thư, theo đó UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 rà soát, giải quyết khiếu nại kiến nghị về đất đai, giải phóng mặt bằng và các vụ việc kéo dài trên địa bàn Thành phố. Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền Thành phố Móng Cái tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân” và Luật khiếu nại, Luật tố cáo… UBND Thành phố chủ động chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận phân loại, giải quyết đơn thư; rà soát các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài, để tập trung giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật.

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt gắn với trách nhiệm thủ trưởng phòng ban chuyên môn, chủ tịch UBND các xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đảm bảo tất cả các đơn thư, ý kiến kiến nghị của công dân đều được thụ lý, xử lý, giải quyết thấu đáo theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân./.

 

Tin cùng chuyên mục

TP Móng Cái bắt giữ 06 phương tiện khai thác cát trái phép trên vùng biển

TP Móng Cái bắt giữ 06 phương tiện khai thác cát trái phép trên vùng biển


Đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn


Điện lực Móng Cái: Lễ phát động chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2020”

Điện lực Móng Cái: Lễ phát động chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2020”


Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học Thành phố năm học 2019- 2020

Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học Thành phố năm học 2019- 2020


Móng Cái đối thoại với Thanh niên về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện

Móng Cái đối thoại với Thanh niên về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện


Móng Cái ra quân Huấn luyện Dân quân tự vệ 2020

Móng Cái ra quân Huấn luyện Dân quân tự vệ 2020


TP Móng Cái làm việc với Đoàn khảo sát của Ban tổ chức TW

TP Móng Cái làm việc với Đoàn khảo sát của Ban tổ chức TW


HĐND phường Ninh dương tổ chức Kỳ họp thứ 14, nhiệm kỳ 2016 -2021

HĐND phường Ninh dương tổ chức Kỳ họp thứ 14, nhiệm kỳ 2016 -2021


Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 19

Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 19


Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương


Hội nghị trực tuyếnphân tích chuyên sâu về chỉ số PCI

Hội nghị trực tuyếnphân tích chuyên sâu về chỉ số PCI


Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới tại Hải Xuân

Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới tại Hải Xuân


Hiệu quả chương trình hỗ trợ vốn vay ở các CLB liên thế hệ tự giúp nhau

Hiệu quả chương trình hỗ trợ vốn vay ở các CLB liên thế hệ tự giúp nhau


Đồn biên phòng Bắc sơn bắt giữ số lượng lớn hàng hóa do nước ngoài sản xuất

Đồn biên phòng Bắc sơn bắt giữ số lượng lớn hàng hóa do nước ngoài sản xuất


Hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo

Hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo