Móng Cái phát động phong trào thi đua năm 2021

22/01/2021 18:04
Ngày 22/1/2021,TP Móng Cái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái dự.

Quang cảnh Hội nghị 

Đồng chí Đỗ Xuân Điệp, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Móng Cái phát biểu 

Xác định phong trào thi đua và công tác khen thưởng phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị và trở thành động lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; ngay từ đầu năm 2020, Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố Móng Cái; các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố, các xã, phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang trên địa bàn tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua, phát động hưởng ứng phong trào thi đua, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, mạnh mẽ, tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Nội dung phong trào thi đua tập trung vào 3 nội dung chủ yếu: Thi đua triển khai thực hiện tốt “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa ổn định, nhanh chóng phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; Thi đua nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án động lực; tích cực huy động nguồn lực đầu tư phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững; Thi đua nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công trên địa bàn thành phố; phấn đấu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của thành phố, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, vận dụng và cụ thể hoá nội dung các phong trào thi đua phù hợp với từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân để tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả. 

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Móng Cái phát biểu 

Ký Giao ước thi đua năm 2021

Nhờ đó, Thành phố đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp cấp bách góp phần thực hiện tốt “mục tiêu kép” - xác lập trạng thái bình thường mới vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa ổn định, nhanh chóng phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức thành công sự kiện chính trị quan trọng của địa phương - Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kiện toàn nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt của Thành phố; đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo; Hội đồng nhân dân Thành phố có nhiều đổi mới, linh hoạt trong việc thực hiện chức năng ra quyết định, giám sát và đi đầu trong việc triển khai, thực hiện kỳ họp “Không giấy tờ”...Thành phố tập trung thực hiện tốt  chủ đề công tác năm 2020 về "Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững".Qua các phong trào thi đua như: “Toàn dân đoàn kết chung tay phòng chống dịch COVID -19”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thi đua “Doanh nghiệp giỏi” ; “Cơ quan, đơn vị văn hóa”; thi đua xây dựng “Xã, phường, thị trấn văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Phong trào “Dân vận khéo”, “Công nhân tiên tiến tiêu biểu”; Phong trào thi đua“Sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao” ... đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, xuất hiện nhiều sáng kiến, kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác. Đồng thời, Công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến ngày càng được TP Móng Cái quan tâm chú trọng. Năm 2020, Hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình được các cấp khen thưởng. Trong đó, UBND thành phố xét, tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho 41 tập thể; Suy tôn 09 đơn vị Nhất, 22 đơn vị Nhì khối thi đua;  tặng giấy khen cho 24 tập thể, 88 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm 2019; công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 107 cá nhân. UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 17 tập thể, tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể, tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân; công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 03 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua cho 01 tập thể; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Hạng nhì cho 01 cá nhân, Huân chương Hạng ba cho 01 cá nhân. Thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến thành phố Móng Cái lần thứ V, tôn vinh, khen thưởng cho 42 tập thể, 69 điển hình tiên tiến, tôn vinh 14 Doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái  phát biểu 

Nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được biểu dương, khen thưởng

Năm 2021, Thành phố sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2021: ““Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng””, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển KTXH 5 năm, giai đoạn 2021- 2025, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế  gắn với 3 đột phá chiến lược. Các phong trào thi đua được phát động rộng rãi tới các cấp, ngành, các tầng lớp xã hội, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức thực thi công vụ đối với CB CCVC. Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, nêu gương và chú trọng nhân rộng điển hình tiên tiến. Năm 2021, Thành phố sẽ có chính sách bảo vệ, động viên, khích lệ CB CCVC, người lao động dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của thành phố.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được biểu dương, khen thưởng.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...