Móng Cái sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU, Giao ban công tác Dân vận, cơ quan khối MTTQ và các tổ chức CT-XH

06/07/2022 16:48
Ngày 6/7, TP Móng Cái tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 27/02/2017 của BTV Thành ủy về “Tăng cường đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Khối Dân vận xã, phường và Tổ Dân vận thôn, khu trên địa bàn thành phố Móng Cái, giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo” và 02 năm thực hiện Quy định số 2041 –QĐ/TU, ngày 13/3/2020 của BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh “về tổ chức và hoạt động của Khối dân vận xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, giao ban công tác Dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giao ban Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH TP Móng Cái 6 tháng đầu năm 2022.

Các đồng chí: Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái; Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Móng Cái; Đỗ Viết Mạnh, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ TP Móng Cái chủ trì.

Quang cảnh Hội nghị 

Từ khi thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU và Quy định số 2041-QĐ/TU, TP Móng Cái đã khắc phục sự chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Bộ máy tổ chức đã được tinh gọn, đảm bảo đầy đủ thành phần, thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chung của Khối và thực hiện nhiệm vụ chuyên biệt của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, khẳng định được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác Dân vận trong tình hình mới.

Đảng ủy các xã (phường) đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác Dân vận theo hướng gần dân, sát dân hơn; tiến hành kiện toàn Khối Dân vận xã (phường) và thành lập các Tổ Dân vận thôn (khu) với 100 tổ, 991 thành viên; ban hành quy chế hoạt động theo hướng phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, đồng bộ, thông suốt với mô hình Cơ quan Khối cấp Thành phố. 

Chính quyền các xã (phường) quan tâm thực hiện tốt công tác “Dân vận chính quyền”, tăng cường phối hợp với Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công,....

Đội ngũ cán bộ Dân vận cơ sở được quan tâm, tạo điều kiện tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn, các chương trình tham quan học tập kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu theo mô hình mới.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố điều hành phần thảo luận 

Riêng 6 tháng đầu năm 2022, công tác Dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục đạt được những kết quả khá toàn diện. 

Nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động Nhân dân được đổi mới, bám sát yêu cầu thực tế của địa phương; hướng mạnh về cơ sở; Các phong trào thi đua yêu nước nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đi vào nền nếp. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật củaNhà nước về QCDC; đồng thời, thực hiện công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái phát biểu 

Dân chủ trong Đảng, chính quyền và trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong xã hội tiếp tục được mở rộng và phát huy, nhất là trong thực hiện bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025. Công tác CCHC tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tập trung thực hiện các giải pháp để nâng cao các chỉ số của Thành phố. Tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án, giải ngân vốn được tập trung đẩy mạnh triển khai. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, đô thị, tài nguyên, môi trường được đảm bảo. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được tập trung triển khai. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo giải quyết. Quốc phòng an ninh được giữ vững, an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đề xuất các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của từng tổ chức thành viên, của cơ quan Khối, cách thức triển khai các hoạt động hiệu quả theo tinh thần “9 chung, 15 chia” và phát huy tính tích cực của Đề án 03.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái phát biểu 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái đã khẳng định vai trò của công tác dân vận, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đặc biệt là việc thực hiện các quy chế từ huy động nguồn lực, giám sát… khẳng định rõ vai trò của công tác dân vận trong thực hiện chủ trương của Đảng: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, đồng thời, đánh giá cao hiệu quả của Đề án 03 khi đã góp phần tạo ra niềm tin chiến lược, đã và đang giải quyết tới cùng một số vấn đề, đưa các phương thức lãnh đạo của Đảng giải quyết các vấn đề trong dân hiệu quả. TP Móng Cái là đơn vị làm điểm của Tỉnh Quảng Ninh trong “Tăng cường đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Khối Dân vận xã, phường và Tổ Dân vận thôn, khu”, do đó, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị duy trì, kiên định mô hình này, Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH từ Thành phố tới các xã phường tiếp tục phát huy hiệu quả đạt được, gắn công tác với thực tiễn, đặc thù từng địa bàn, thấm nhuần phương châm: Dân vận đi sớm, đi trước, tạo thế chủ động trong giải quyết các vấn đề của nhân dân, tạo ổn định tình hình.  

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị quan tâm thực hiện 6 nội dung: Rà soát, đánh giá lại cơ chế hoạt động của mô hình cơ quan Khối; Tìm điểm sáng tạo, tìm những điểm mới để thực hiện; Huy động khối vận tham gia vào các dự án, đặc biệt là dự án trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh, hướng tới địa bàn khu dân cư. 

Công tác Dân vận phải chọn 1 số vụ việc trong giải quyết đơn thư, đặc biệt là các vụ việc kéo dài, phức tạp, gây mất tình hình… để giải quyết. Tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, y tế…; Tham gia phát triển Đảng viên.

Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân vận
Biểu dương khen thưởng 17 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc 

Nhân dịp này, thành phố Móng Cái đã biểu dương khen thưởng 17 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 03. 03 đồng chí vinh dự được tặng kỷ niệm chương về công tác dân vận.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...