Banner công dân

Móng Cái tạm dừng tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố và nơi tiếp công dân xã, phường

Hiện Móng Cái đã tạm dừng việc tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố và các nơi tiếp công dân xã, phường cho tới khi có thông báo mới .Đồng thời vẫn tiếp nhận đơn thư kiến nghị, khiếu nại thông qua các hình thức khác như: bưu chính, email của Thành phố, số điện thoại đường dây nóng...

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19”.

Móng Cái tạm dừng tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố

và nơi tiếp công dân xã, phường

Để tập trung thực hiện các biện pháp khoanh vùng, dập dịch Covid-19, hạn chế thấp nhất việc lây lan trong cộng đồng, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe và tính mạng của Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái đã thông báo: Tạm dừng việc tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố và các nơi tiếp công dân xã, phường từ 06 giờ ngày 28/01/2021 cho đến khi có thông báo mới. Công dân có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có thể gửi đơn, thư qua đường bưu điện hoặc các hình thức hợp lệ khác đến UBND Thành phố để được tổng hợp và xử lý đảm bảo đúng quy định.

 

Tin cùng chuyên mụcHưởng ứng giải Báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ ba, năm 2020 – 2021

Hưởng ứng giải Báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ ba, năm 2020 – 2021


Từ ngày 3/4, người từ tỉnh Hải Dương đến Quảng Ninh không phải cách ly y tế

Từ ngày 3/4, người từ tỉnh Hải Dương đến Quảng Ninh không phải cách ly y tế

Tuyển sinh vào các trường Đại học Quân sự năm 2021

Tuyển sinh vào các trường Đại học Quân sự năm 2021


Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 – Ngày của yêu thương và chia sẻ

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 – Ngày của yêu thương và chia sẻ


Kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19 tại Khu công nghiệp Hải Yên, Móng Cái

Kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19 tại Khu công nghiệp Hải Yên, Móng Cái


Hoãn cưới - Cùng chung tay chống dịch Covid - 19

Hoãn cưới - Cùng chung tay chống dịch Covid - 19